Každým rokem vyráží stále více českých turistů do muslimských zemí. Egypt, Turecko, Tunisko či Spojené arabské emiráty patří mezi nejoblíbenější destinace pro letní dovolenou. Přečtěte si několik informací a rad, co byste měli vědět o islámu, než na svou dovolenou vyrazíte.

Základní informace

Islám je druhým nejrozšířenějším náboženstvím světa. Počet jeho stoupenců se pohybuje kolem 1,5 miliardy lidí. Jeho počátky jsou kladeny do roku 610, islám je tedy zároveň nejmladším světovým náboženstvím. Slovo islám pochází z arabštiny a znamená „podřízení se“ nebo „odevzdání se“ jedinému bohu a je odvozené od slovního základu „silm“, což znamená „mír“. Pro mnohé může být překvapením, že jen kolem 18 % muslimů žije v arabských zemích. Největší společenství muslimů se nachází v Indonésii.

Islám je monoteistickým náboženstvím – muslimové věří v jediného boha, kterého nazývají Alláh. Stejně jako křesťané a židé se považují za duchovní potomky proroka Abraháma. Klíčovým je pro ně učení proroka Mohameda, jemuž bůh zjevil Korán, který se stal základní knihou islámu. Ježíše muslimové uznávají jako jednoho z proroků, nikoliv však jako vykupitele, tak jako křesťané.

Křesťané a židé podle muslimů zkreslili původní boží poselství nesprávnou interpretací či změnou původních posvátných textů. Korán je chápán jako dokonalý a neměnný text, jež musí být interpretován doslovně, aby nedošlo k podobnému zkreslení.

Pět pilířů islámu

  1. Víra v jediného boha 
  2. Modlitba

Modlitba se provádí pětkrát denně, jsou při ní recitovány úryvky z koránu a věřící jsou otočeni směrem k Mekce. Nejlepší je modlit se v mešitě, kam jsou věřící svoláváni z minaretů, modlitba však může být provedena i kdekoliv jinde.

  1. Udílení almužny

Muslimové mají povinnost obdarovat chudé částí svého majetku. Každý rok darují na dobročinné účely 2,5 % svého majetku uloženého v penězích.

  1. Půst

Každým rokem v období měsíce Ramadán drží muslimové od úsvitu do západu slunce půst. V tomto čase se zdržují jídla, pití a veškerých radostí běžného života. Muslimové vnímají půst jako způsob očištění se, navíc jím získají solidaritu s těmi, jež strádají dlouhodobě.

  1. Pouť do Mekky

Každý muslim by měl během svého života alespoň jednou vykonat pouť do Mekky, rodného města proroka Mohameda, které bylo založeno již Abrahámem. Z této povinnosti jsou osvobozeni ti, jejichž zdravotní stav či finanční situace to neumožňují.

Pravidla pro vstup do mešity

Pravidla týkající se vstupu nemuslimů do mešit nejsou jednotná. Liší se podle jednotlivých zemí. Například v Saudské Arábii je vstup do mešit povolen pouze muslimům. V Maroku najdete dvě mešity, do kterých se coby nemuslimové můžete podívat. Naopak v Egyptě či Turecku jsou pravidla pro vstup ne mešit poměrně volná, a pokud budete chtít některou navštívit, neměli byste mít větší problém.  Ve většině evropských zemí pak do mešity může prakticky každý. Pokud se do mešity vydáte, měli byste být přiměřeně oblečeni. Muži musí mít dlouhé kalhoty, ženy navíc zahalená ramena a v každém případě se musí vyvarovat hlubokým výstřihům. Zahalené vlasy se u nemuslimských žen obvykle nevyžadují, nicméně muslimové toto vstřícné gesto oceňují. Do mešity se vstupuje vždy bez bot. Pokud jste přišli právě v době modlitby, neměli byste mluvit a nesmíte přecházet před řadami modlících se muslimů.

Ramadán

Jak již bylo řečeno, Ramadán je měsícem půstu. Ramadán začíná každý rok v jiném období, v roce 2013 začal 10. 7., v roce 2014 by se jeho začátek měl posunout  na 29. 6. a v roce 2015 na 18. 6. Cestujete-li do muslimských zemí v období Ramadánu, je možné, že zaznamenáte jisté zvláštnosti. Pokud se vydáte do odlehlejších míst a malých vesniček, doporučuje se raději přes den nejíst, nepít a nekouřit na veřejnosti. Je možné, že i v turistickém letovisku se nesetkáte s takovou ochotou a úsměvy personálu hotelu, jak byste čekali. Je poměrně časté, že obchody a restaurace mají v období Ramadánu pozměněnou otevírací dobu. V některých hotelech může být během Ramadánu omezeno podávání alkoholických nápojů, záleží však na destinaci, kterou zvolíte i na konkrétním hotelu. Turisticky zajímavá je naopak večerní atmosféra, která ve městech panuje. Ulice jsou slavnostně vyzdobené a nasvícené, což Evropanům často připomíná vánoční výzdobu.