Idylickou dovolenou na pláži může pěkně znepříjemnit ztráta nebo odcizení dokladů. Každý rok se s touto nepříjemnou zkušeností z dovolené vrací více než 2 000 Čechů. Jak postupovat, pokud taková situace nastane?

Ať už vám doklady byly odcizeny, nebo jste je ztratili, vždy se obraťte nejprve na policii. Zabráníte tak případnému zneužití svých dokladů. O ztrátě či krádeži dokladů na policii si vyžádejte potvrzení.

Vaše další kroky povedou na zastupitelský úřad České republiky v dané zemi, to znamená na české velvyslanectví. Pokud v zemi české velvyslanectví není, obraťte se na velvyslanectví kteréhokoliv členského státu Evropské Unie.

Pomůže vám zastupitelský úřad

Pokud v zemi pobýváte dlouhodobě, na zastupitelském úřadě si zažádáte o vystavení nového dokladu. Tato žádost se následně posílá do České republiky, kde je vyřízena. Vydání cestovního pasu tímto způsobem může trvat až 120 dní. V případě, že jste v zemi jen na krátkodobé dovolené, zastupitelský úřad vám v nejkratším možném termínu vystaví cestovní průkaz. Ten je časově omezený a platí k jednotlivé cestě ze země zpět do České republiky. O řádný doklad si pak zažádáte až po svém návratu v České republice.

Při žádosti o cestovní průkaz je třeba doložit totožnost žadatele a občanství České republiky. V případě, že jste ztratili svůj cestovní pas, k této identifikaci postačí váš občanský průkaz. Pokud nemáte k dispozici ani svůj občanský průkaz, svou totožnost můžete prokázat potvrzením jiného občana, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky, popř. může být ověřena jiným způsobem.

Svůj cestovní průkaz si musíte vyzvednout osobně. Vyzvednutí zplnomocněným zástupcem v tomto případě není možné. Za jeho vydání zaplatíte 400 Kč. Tento poplatek se obvykle platí v měně daného státu, popřípadě ve volně směnitelné měně dle domluvy. Přepočet částky do cizí měny se provádí vždy na základě kursu platného první den daného měsíce. Na požádání můžete platit také v českých korunách.

Jak postupovat při ztrátě řidičáku?

Ztratíte-li v zahraničí svůj řidičský průkaz, náhradní doklad vám na velvyslanectví nevystaví. Opět si ale nechte vystavit od policie protokol o jeho ztrátě či odcizení. Někteří policisté ho možná budou i akceptovat místo řidičského průkazu, rozhodně na to ale nespoléhejte.