Již brzy bude Poslanecká sněmovna hlasovat o tom, zda od ledna 2015 vstoupí v platnost novela zákona týkající se zákazu kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování v celé ČR. A rok nato se možná nebude smět kouřit už ani v hospodách, barech a na diskotékách. Kde v Evropě už platí zákaz kouření?

Momentální stav je takový, že od ledna 2006 se nesmí kouřit ve školách, kinech a divadlech, sportovních halách, budovách státních úřadů a ve veřejné dopravě. Restaurace musí být od července 2010 označeny, zda jsou kuřácké, nekuřácké, či mají oddělené prostory pro kuřáky.

Zatímco další vývoj situace v naší zemi je v tomto ohledu momentálně nejistý, v některých jiných zemích je už dávno rozhodnuto. Které to jsou a jak to tam s omezením kouření mají přesně?

zákaz kouření v barech

Irsku už prvenství nikdo neodpáře

S úplným zákazem kouření nejen v restauracích, ale na všech veřejných místech přišlo jako první Irsko, a to v březnu roku 2004. Vyloučeny ze zákazu jsou jen hotelové pokoje, věznice, psychiatrické léčebny a některé typy budov.

V Andoře je od roku 2004 zakázáno kouřit ve vládních budovách, vzdělávacích zařízeních, nemocnicích, uzavřených sportovních zařízeních a autobusech. Od prosince 2012 platí zákaz kouření na všech veřejných místech. Nicméně existuje výjimka pro bary a restaurace, které mohou mít speciální kuřácké místnosti. Ty však musí splňovat přísné podmínky – mj. v nich nemohou být poskytovány potraviny a nápoje.

Od února 2007 platí zákaz kouření ve Francii, a to na veřejných místech (zastávky, muzea apod.). Od ledna 2008 se nesmí kouřit ani v restauracích, barech, trafikách a na diskotékách.

Ve Spojeném království je situace následující – ve Skotsku platí zákaz od března 2006 a vztahuje se na všechna uzavřená veřejně přístupná místa; totéž zavedli v dubnu 2007 ve Walesu a v Severním Irsku a v červenci téhož roku v Anglii.

Belgie začala v lednu 2006 zákazem kouření na pracovištích. V současnosti tam nemají zapálené cigarety či doutníky co dělat už ani ve školách a v restauracích včetně barů a kasín. Úplný zákaz kouření platí také ve všech vlacích a uzavřených prostorách vlakových stanic. Autobusy a tramvaje jsou rovněž nekuřácké.

Bulharsku platí od června 2012 zákaz kouření v restauracích, barech, kavárnách a na pracovištích. Kouřit je možné pouze v kuřárnách na letištích.

kuřáci

Výjimky existují ve více zemích

Od dubna 2007 platí zákaz kouření v Dánsku, a to ve všech veřejných budovách včetně škol, restaurací, hospod a barů. Ze zákazu jsou vyjmuty bary a kluby pod 40 metrů čtverečních. Na uzavřených pracovištích jsou tolerovány oddělené a uzavřené kuřárny.

Od června 2007 vstoupilo mezi „nekuřáky“ také Finsko. Zákaz platí v restauracích, barech, kavárnách a hospodách. Již od roku 1995 se nesmělo kouřit pouze na pracovištích, ve veřejných budovách s výjimkou pohostinských zařízení a v hromadné dopravě. Kouření v barech je i nadále povoleno v uzavřených kuřáckých prostorách, kde se nesmí obsluhovat nebo konzumovat jídlo nebo pití. Mnoho menších barů nebylo schopno zřídit takové prostory a kuřáci tudíž musí kouřit venku.

Chorvatsku platí zákaz kouření v restauracích, na pracovištích a úřadech, a to od května 2009. Zapálit si cigaretu je dovoleno jen ve vymezených kuřárnách či na terasách restaurací. V září 2009 byly – na několik měsíců – částečně zrušeny předpisy omezující kouření v barech a kavárnách. Majitelé podniků do 50 metrů čtverečních, které splňovaly velmi přísné podmínky, si mohli vybrat, zda chtějí povolit kouření. Jednou z podmínek byl ventilační systém, který je schopen vyměnit vnitřní ovzduší nejméně 10 krát za hodinu. V březnu 2010 pouze 16 (ze 16 000!) zařízení v celém Chorvatsku pravidla splnilo a bylo v nich povoleno kouření. Větší podniky musejí mít vyhrazené a samostatně větrané místo pro kuřáky.

V Itálii mají oddělené kuřárny

Na Islandu je kouření a používání jiných tabákových výrobků zakázáno ve většině veřejných prostranství. Patří sem všechny uzavřené prostory ve společném vlastnictví, všechna zařízení pro děti, veškerá veřejná doprava a veškeré služby včetně restaurací, barů, klubů a kaváren.

Itálie zakázala kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách a na všech pracovištích od ledna 2005. Výjimka platí pro oddělené kuřárny, které splňují zadané technické parametry.

Kouření v Lucembursku je od září 2006 zakázáno ve všech uzavřených veřejných prostorách, jako jsou nemocnice, nákupní centra, školy a restaurace. Nicméně kavárny a bary, které podávají pouze lehké občerstvení, byly ze zákony vyjmuty. V kavárnách, v nichž se podávají jídla, platil zákaz kouření pouze od 12 do 14 hodin a od 19 do 21 hodin. Od ledna 2014 se už zákaz kouření také vztahuje na všechny kavárny a bary, s výjimkou oddělených větraných kuřáckých místností schválených Ministerstvem zdravotnictví.

Piktogram

Maďarsko zakázalo kouření i v podchodech

Od ledna 2012 platí zákaz kouření v Maďarsku, a to v uzavřených veřejných prostorách včetně barů a restaurací, stejně tak – a bez výjimky – na pracovištích a ve vozidlech městské hromadné dopravy. Zákaz se vztahuje mimo jiné i na podchody a otevřená dětská hřiště.

Nizozemsku vyhlásili zákaz kouření v restauracích, kavárnách, barech, festivalových stanech a nočních klubech od července 2008. Na pracovištích, ve veřejných budovách a veřejné dopravě se nesmí kouřit již od ledna 2004.

Polsku je kouření zakázáno ve školách, nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních a ve veřejné dopravě (vozidla, zastávky i stanice). Od ledna 2011 se nesmí kouřit ve všech veřejných vnitřních prostorách včetně barů, kaváren, restaurací a diskoték. Uzavřené prostory pro kuřáky jsou však v těchto zařízeních povoleny.

Zákaz kouření na všech veřejných místech včetně barů a restaurací platí od ledna 2009 v Rakousku. Nejedná se však o úplný zákaz – restaurace a kavárny do 50 m2 se musejí rozhodnout, zda budou kuřácké, či nekuřácké, a označit to viditelně. Větší podniky musejí být buď nekuřácké, anebo mít stavebně oddělenou kuřáckou a nekuřáckou část. Pokuta pro hosta je až 1000 €, pro provozovatele dokonce až 10 000 €!

Řekové nesmějí kouřit na osobních lodích

Řecku platí zákaz kouření od července 2009 ve všech veřejných prostorách včetně barů, kaváren, restaurací a pracovišť. Za jeho porušení hrozí pokuta ve výši až 500 €. Malé podniky do 70 metrů čtverečních si však mohly vybrat, zda budou celé nekuřácké, anebo kuřácké. Od září 2010 platí nový zákon zakazující kouřit a užívat tabákové výrobky na všech pracovištích, zastávkách, osobních lodích (ve vlacích, autobusech a letadlech již bylo kouření zakázáno) a ve vozidlech taxislužby, stejně jako ve všech uzavřených veřejných místech včetně restaurací, nočních klubů atd., a to bez výjimky. Kasinům a barům větším než 300 m2 bylo poskytnuto osm měsíců k uplatňování zákona. Vymáhání práva je údajně slabé, většina majitelů kaváren, hospod a restaurací prý kouření toleruje.

A jak je na tom Slovensko? Zákaz kouření tam platí od dubna 2009 ve veřejných prostorách, kam se řadí zdravotnické, kulturní, školní a sportovní zařízení, dětská hřiště, zastávky, letiště a nádraží. Tam, kde se podává jídlo, musí být vstupní část nekuřácká a navíc stavebně oddělena.

zákaz kouření na veřejnosti

Menší kluby mají často na výběr

Parlament v Srbsku schválil nový zákon o kouření na veřejnosti v listopadu 2010. Je zakázáno kouřit ve všech vnitřních pracovních nebo veřejných prostorách a ve všech vnějších prostorách, jež jsou funkční součástí zařízení, která slouží pro zdravotní péči, vzdělání nebo péči o dítě. Tento zákon stanovil velmi vysoké pokuty pro zaměstnavatele a majitele restaurací, kteří nemají uveřejněné oznámení o zákazu kouření. Podniky (bary, kavárny, restaurace, noční kluby atd.) menší než 80 metrů čtverečních si mohou vybrat, zda chtějí zakázat kouření, a podniky větší než 80 metrů musejí mít oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky.

V lednu 2006 začal ve Španělsku platit zákaz kouření na všech pracovištích, barech a restauracích o velikosti více než 100 metrů čtverečních. Menší podniky si mohly vybrat, zda povolí kouření. Jelikož se starý zákon minul účinkem, je díky novému zákonu od ledna 2011 kouření zakázáno ve všech interiérech veřejně přístupných míst, a to včetně restaurací, barů a kaváren. Hotely mohou mít 30 procent kuřáckých pokojů; psychiatrické léčebny, věznice a domy pro seniory mohou mít veřejné kuřácké místnosti, kam zaměstnanci nesmějí vstoupit. Venkovní kouření je zakázáno u zařízení péče o děti, v dětských parcích a kolem škol a nemocničních zařízení.

Zákaz kouření platí i ve Švédsku

Ve Švédsku panuje zákaz kouření od června 2005 ve všech provozovnách prodávajících jídlo nebo pití, vyjma členů neprofitových organizací. Kouření v nově vytvořených kuřárnách a venku je povoleno, zato ve veřejné dopravě a většině veřejných míst je zakázáno již od roku 1983.

Švýcarské federální shromáždění schválilo v roce 2008 zákon na ochranu před pasivním kouřením, ten vstoupil v platnost v květnu 2010. Zákon zakazuje kouření v uzavřených, veřejně přístupných prostorách a místnostech, které jsou pracovištěm pro více osob. Existují výjimky pro bary a restaurace, jež mohou umožnit kouření v oddělených, větraných místnostech, nebo pro zařízení menší než 80 metrů čtverečních. Díky federální zákonu, který ve Švýcarsku vstoupil v platnost, musely všechny kantony přijmout své vlastní nekuřácké vyhlášky. V červnu 2009 měly všechny tyto územní celky (výjimkou byly pouze Curych, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Jura, Obwalden a Schaffhausen) omezeno kouření v uzavřených veřejných prostorách. Restaurace jsou od zákazu osvobozeny v kantonech Lucern a Nidwalden. Podrobnosti o omezeních se poněkud liší a v několika kantonech předpisy vstoupily v platnost po určitou přechodnou dobu mezi lety 2009 a 2012. Zákaz v kantonu Ženeva vstoupil v platnost v říjnu 2009.

Zákaz kouření v zemích Evropy

Jaká je situace na Maltě?

Černé Hoře platí zákaz kouření ve veřejných budovách včetně barů, restaurací, škol a kin.

Na Gibraltaru je kouření zakázáno ve všech uzavřených veřejných prostorách, a to od října 2012.

Makedonii je kouření na veřejnosti dovoleno jen venku s výjimkou sportovních, kulturních a zábavných veřejných akcí, a to od ledna 2010.

Co se Malty týče, tam je od října 2004 zákonem zakázáno kouření ve všech veřejných místech včetně barů, nočních klubů a restaurací, i když prostory pro kuřáky jsou povoleny.

V Monaku platí od listopadu 2008 protikuřácký zákon zakazující kouření ve veřejných vnitřních prostorách včetně barů, restaurací a nočních klubů.

Norsku platí od června 2004 zákaz kouření v barech, klubech a restauracích.

Trajekty jsou z obliga

Zákaz kouření ve veřejných prostorách Slovinska platí od srpna 2007, přičemž v barech a restauracích lze kouřit jen na speciálních místech.

Rusko zakázalo od června 2013 kouření na pracovištích, nádražích, dětských hřištích a plážích a také v metru a přístavech. Od června 2014 se nesmí kouřit i v hotelích, restauracích, barech, kavárnách, obchodech a ve vlacích na dlouhou trať.

S výjimkou dýmkových a cigaretových klubů se od ledna 2007 nesmí kouřit v Litvě.

Lotyšsku je od května 2010 zcela zakázáno kouření v restauracích a barech. Omezeno je v parcích a na deset metrů kolem vchodů do veřejných budov, stejně jako na zastávkách veřejné dopravy. Kouření ve veřejné dopravě je zakázáno s výjimkou pro trajekty.

Na Ukrajině platí od prosince 2012 zákaz kouření v uzavřených veřejných místech včetně restaurací, diskoték a nočních klubů, dále na vnitřních pracovištích a ve všech státních a kulturních institucích.