Milujete nezávislost? Co si konkrétně představíte pod tímto pojmem? Když tuto otázku položíte několika dospělým a zároveň alespoň průměrně inteligentním jedincům v Portugalsku, většina z nich vás jistě odkáže na tamější symbol nezávislosti – na slavnou pevnost v Guimarães (Castelo de Guimarães). Tedy v legendárním městě, které leží v severozápadní části země.

Za vším hledejme intriky

O Guimarães se často mluví jako o kolébce portugalského národa. Začátkem 12. století, přesněji kolem roku 1107, se zde narodil historicky první portugalský král Alfons I. Portugalský (Alfons Jindřich). Jeho otec Jindřich Burgundský v roce 1095 založil Portugalské hrabství, které bylo podřízeno kastilskému a leónskému králi Alfonsovi VI. Kastilskému (1040 – 1109).

Jindřich zemřel roku 1112 a regentkou Portugalského hrabství se na příštích šestnáct let stala jeho manželka hraběnka Tereza Kastilská, levobočná dcera krále Alfonse VI. Kastilského. Pokračovala v Jindřichově politice a snažila se nadále zasévat jablko sváru mezi Urraku, svoji nevlastní sestru a zároveň tehdejší vládkyni Leónu a Kastílie, a jejího manžela Alfonse Aragonského, aby posílila vlastní postavení. Podle potřeby jim projevovala náležitou pokoru, podporovala proti koruně odbojnou galicijskou šlechtu a přitom se seznámila s vojákem Fernandem Peresem de Travou. V roce 1121 z něj učinila hraběte a člena svého dvora. Milenci svěřila rovněž Coimbru a Porto; společně s ní se podílel na vládě.

Alfons I. Portugalský

Vyhostil ze země vlastní matku

Po smrti Urraky v roce 1126 vyžadoval nový král Alfons VII. Kastilský po vládcích Portugalského hrabství obvyklý lenní slib. Tereza však místo slibu začala sbírat vojsko. Alfons VII. reagoval obléháním Guimarãesu, které skončilo smírem. Mezitím se Terezin syn Alfons Jindřich snažil získat stále upíraný vliv na státní záležitosti a podařilo se mu naklonit na svou stranu většinu portugalské šlechty. Společně zosnovali vzpouru, která vyvrcholila 24. června 1128 bitvou v São Mamede nedaleko Guimarães. Mladičký Alfons Jindřich tehdy porazil vojsko v čele s druhem svojí matky a oba je nechal vyhostit ze země. Posléze vyhlásil nezávislost Portugalského hrabství a nadále rozšiřoval svoje území směrem na jih.

Po svém vítězství nad Maury v bitvě u Ourique byl 26. července 1139 vojskem provolán za portugalského krále. Hlavním městem Portugalska přitom jmenoval Coimbru. Jeho bratranec, kastilsko-leónský král Alfons VII. Kastilský uznal královský titul a suverenitu Alfonse Jindřicha až v roce 1143 – po dalších vzájemných střetech. A teprve roku 1179 bylo Portugalské království uznáno rovněž papežským stolcem.

Pevnost v Guimarães

Hrad slouží i jako divadelní scéna

Majestátní památka, která i v současnosti vévodí celému městu, vznikla v desátém století. Její hlavní věž měla původně obrannou funkci. Ve 12. století byla pevnost v Guimarães – známá také jako Hrad svatého Michalarozšířena. V současnosti je často dějištěm divadelních představení.

Legendy praví, že se právě zde narodil první portugalský král Alfons Jindřich (postavili mu tady i sochu), který byl pokřtěn v sousedním románském kostele Igreja de São Miguel do Castelo (Kaple svatého Michala). Proto se Guimarães stalo historicky prvním hlavním městem království (před Coimbrou a Lisabonem). Není tedy divu, že střed města Guimarães, v němž v současné době žije přibližně 52 tisíc obyvatel, byl v roce 2001 – pro svou historickou hodnotu – zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Igreja de São Miguel do Castelo