Bude líp! Přesně tohle si teď říkají obyvatelé státu Afghánistán, který patří k nejchudším zemím světa. Vzhledem k tomu, že leží ve středu Asie, nemá přístup k moři a příjmy z cestovního ruchu jsou tím pádem minimální. Je tedy zcela závislý na zemědělství a chovu dobytka. Nyní to však vypadá, že v příštích letech by se neutěšená ekonomická situace mohla výrazně zlepšit, a to díky těžbě mědi, drahých kovů a železa!

Má to však několik zádrhelů!

Průzkumy prováděné v posledních letech jednoznačně potvrdily domněnku, že se pod zemí skrývá 60 miliónů tun mědi, 2,2 miliardy tun železné rudy, 1,4 miliónu tun lanthanoidů (kovy vzácných zemin), jako jsou neodymium, cer a lathan, a další značné zásoby hliníku, zlata, stříbra, zinku, lithia a rtuti. Zatímco Americké oddělení ministerstva obrany pro obchod a přestavbu Afghánistánu (TFBSO) ohodnotilo nálezy na 908 miliard dolarů, afghánská vláda odhaduje, že její přírodní bohatství má hodnotu tří biliónů dolarů.

Zároveň už stihla podepsat kontrakt na třicet let v hodnotě tří miliard dolarů s čínskou firmou na těžbu mědi a předala práva na průzkum největšího ložiska železa indickým společnostem. Začátek samotné těžby je však zatím v nedohlednu. Islámskému státu Afghánistán chybí infrastruktura, jako jsou silnice, železnice, elektrická síť a také voda, bez které se těžba neobejde.

Herat Afghánistán