Zhruba 30 kilometrů od Dublinu se nachází div světa, který nebyl zapsán v žádných análech, ani se o něm nebásnilo jako o zázračné stavbě, i když jí bezesporu je – kopcovitá hrobka Newgrange.

Starší než egyptské pyramidy

Mohyla pochází z doby kolem roku pět tisíc před naším letopočtem, takže je skoro jednou tak stará jako pyramidy (!) a při její výstavbě muselo být na jedno místo přestěhováno neuvěřitelných dvě stě tisíc tun kamene. Ten bylo pochopitelně nutné upravit. Protože byl objekt Newgrange celý zarostlý trávou, dlouhá staletí jej považovali za přírodní pahorek. Teprve roku 1962 započal archeologický výzkum, kdy užaslí vědci nalezli uvnitř starobylé hrobky. Vedle lidských kostí navíc „odpočívaly“ pozůstatky šperků a kultovních předmětů, v okolních kamenech byly vyryty podivné znaky, hlavně spirály a záhadné geometrické symboly, jejichž význam není dosud rozluštěn.

Symbol Newgrange

Záhada slunovratu odhalena

Archeologové marně dumali nad tím, jaký měla stavba nedaleko irského Dublinu význam a kdo ji postavil. To druhé nevědí dodnes. Hodně jim napověděl náhodný nález, kdy před vchodem narazili na štěrbinu, napůl uzavřenou pravoúhlým blokem. Ten nesl časté známky používání, tudíž usoudili, že šlo o jakési šoupátko. Když je otevřeli, vznikl nad vchodem do Newgrange úzký otvor, který byl jako vchod pro lidi rozhodně příliš úzký. Nějaký význam ale mít musel. Výpočty a pozorováním pak přišli na to, že hrobovou komoru jednou do roka, mezi 8:58 a 9:15 ráno, při zimním slunovratu ozáří sluneční paprsky

Vchod do Newgrange

Předci byli podezřele šikovní

Poblíž Newgrange se nacházejí i dvě menší mohylyKnowth (její okolí vidíte na spodním snímku) a Dowth. Záhadou je, proč se naši „primitivní“ předci z doby kamenné, kteří znali jen jednoduché kamenné nástroje, pustili do tak náročných staveb. Podle analýzy musely být kamenné bloky, jichž je tu přes tisíc, dováženy z několik kilometrů vzdálených lomů, což je vzhledem k minimální technické výbavě pravěkých stavitelů úctyhodný výkon. Ten předvedli i tehdejší architekti, kteří si dokázali poradit s tím, aby vnitřní prostory Newgrange udržely tíhu zeminy a kamenů. Největší záhadou, která asi zůstane navždy neobjasněna, je skutečnost, že se v tak monumentální stavbě našly kostry pouze pěti lidí

Knowth