Trápí vás podzimní deprese? Tak je zahoďte společně s odpadky do popelnice a vydejte se třeba do italských Benátek, kde stoprocentně přijdete na jiné myšlenky. A navíc uvidíte spoustu krásných památek, které vás doslova uhranou. Jednou z nich je proslulá bazilika svatého Marka.

Tvůrce inspiroval apoštolský kostel

Svatostánek byl na tomto místě postaven už v roce 832. Tehdy se benátští kupci v Konstantinopoli lstí zmocnili ostatků svatého Marka, budoucího patrona Benátek. Během povstání v roce 976 byl kostel vypálen a v letech 1063 až 1094 znovu postaven, a to podle vzoru kostela svatých apoštolů v Konstantinopoli, který byl zbourán v polovině 15. století.

bazilika svatého Marka

Z křížové výpravy v roce 1204 přivezli Benátčané spoustu soch, sloupů a kamenů, které zdobí kostel dodnes. V současnosti je bazilika svatého Marka nejlépe zachovalým pozůstatkem byzantské architektury. V jejím duchu probíhaly ve 13. století další přístavby a přestavby týkající se zejména hlavního průčelí, předsíně a většiny mozaik. Ovšem doplňky ze 14. století jsou již gotické.

Nejen díky kopulím je značně originální

Objekt je postaven – převážně z cihel – na půdorysu řeckého kříže, jehož ramena jsou rozdělena sloupy do tří lodí. Střechu tvoří pět výrazných kupolí s dřevěnou konstrukcí pokrytou plechem. Hlavní průčelí kostela má podobu klenuté předsíně zastřešené osmi menšími kupolemi. Dolní patro fasády se skládá z pěti oblouků. Uvnitř i vně kostela najdeme přes 500 kamenných sloupů. Rovněž bronzová vrata jsou byzantského původu.

Bazilika sv. Marka interiér

Oku výsostně lahodí měděné, původně pozlacené antické čtyřspřeží z doby kolem přelomu letopočtů. Každý kůň je odlit ze dvou kusů, jejich spojení kryje páska kolem krku. Sochy mají velice zajímavou minulost. Původně stály v Římě, císař Konstantin I. Veliký je však odvezl do Konstantinopole, odkud je jako kořist přivezli křižáci. Roku 1798 je odvezl Napoleon do Paříže, po sedmnácti letech se však vrátily zpět. V devadesátých letech 20. století byly sochy koní zrestaurovány a uloženy do muzea svatého Marka, nacházejícího se uvnitř baziliky, přičemž do exteriéru byly umístěny jejich bronzové kopie.

čtyřpřeží bazilika sv. Marka