Tradiční kroje nejsou pouze českou a slovenskou venkovskou specialitou. Se specificky oblečenými ženami se můžeme setkat také například v Sardinii, která je druhým největším ostrovem Středozemního moře a která se nachází na jihozápadě Itálie. Respektive – v jejím vnitrozemí.

Mladá generace už nemá zaječí úmysly

Jméno Sardinie je antického původu. Jelikož tvarem připomíná otisk nohy nebo boty, staří Řekové ji nazývali Sandalyon, což znamená sandál. Zatímco pobřeží patří především turistům a žije to tam ve dne i v noci, během výletu do vnitrozemí se rázem octneme v minulosti. V horách leží městečka i vesnice, v nichž se doslova zastavil čas. I v současnosti je zde hlavním způsobem obživy zemědělství, a to hlavně pěstování vinné révy. Mnohaletou tradici zde má rovněž chov ovcí, z jejichž mléka se vyrábí vynikající sýr. V uplynulých desetiletích mladí lidé „utíkali“ do velkých měst, nyní se ovšem stále častěji vracejí do rodných vísek a oživují produkci ve svém regionu.

Sardinie kroje detail

Karnevaly jsou proslulé po celé zemi

Vnitrozemí Sardinie bylo odjakživa značně izolované od pobřežního ruchu, tudíž se zde uchovala řada dávných zvyků. Tradiční, bohatě vyšívané kroje jsou i nyní neodmyslitelnou součástí venkovských slavností, stejně tak je denně nosí postarší obyvatelky některých horských regionů. Po celé Itálii jsou proslulé také místní karnevaly. Jejich původ sahá do středověku; ty nejstarší jsou „reinkarnací“ tisíce let starých pohanských tradic. Dalším historickým specifikem Sardinie jsou nuragy a protonuragy, o nichž se můžete dočíst zde.