Malý ostrůvek La Gomera, který patří ke kanárskému souostroví, má jednu zvláštnost, kterou nenajdeme nikde jinde na světě. A tou je hvízdavý jazyk silbo.

Vznikl takřka z nutnosti

Tento specifický způsob „řeči“ zřejmě kdysi vznikl z prosté potřeby dorozumět se na větší vzdálenosti, s trochou nadsázky byl předchůdcem mobilního telefonu. Reliéf ostrova je totiž hodně členitý a terén místy tak neschůdný (výškové rozdíly činí i stovky metrů), že z mnoha jiných možností asi na výběr neměli.

La Gomera

Ti, co ho ovládají, umějí v různých frekvencích vyhvízdat úplně všechno – od varování před bouří až po drby kdo, komu a s kým zahýbá, a vzkaz si „přečtou“ rychleji než my titulek ve filmu. Jeden čas se zdálo, že tento svérázný jazyk zanikne, „mluvila“ jím totiž jen starší generace. Naštěstí úřady si toto nebezpečí uvědomily.

žena silbo La Gomera

Vyučuje se i na školách

V roce 1999 zavedly silbo (El Silbo Gomero) na základních školách jako povinný a na středních jako volitelný předmět. Je pochopitelně velmi prostý, má pouze jen dvě samohlásky a čtyři souhlásky. Vliv ale mají i výška a délka tónu. I když tento jazyk zřejmě existoval ještě před tím, než ostrov La Gomera dobyli Španělé, španělštinu – respektive její místní dialekt – využívá. Je unikátní i v tom, že se nepřenášejí jen jednotlivá slova.

silbo ve škole

Mnozí místní obyvatelé jsou schopni udržovat klidně i několik hodin v kuse stejně plynulou konverzaci jako klasickou mluvou. I to byl zřejmě důvod, proč silbo bylo v roce 2009 organizací UNESCO uznáno jako mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Mladá generace, která jeho zavedení do škol zpočátku nevítala, je z něj dnes nadšená.

Silbo ostrov La Gomera

Také dnes nahrazuje mobily

Děti, kterých tu žijí asi jen tři tisíce, používají pískavý jazyk stále více jako protiváhu mobilních telefonů. Za odhvízdané zprávy se logicky žádný poplatek neplatí, navíc nemusí řešit signál, který v členitém terénu není zrovna ideální. Výhodou je i to, že se dá takto komunikovat až na vzdálenost čtyř kilometrů! Původ jazyku silbo je poněkud nejasný. Podle nejpravděpodobnější teorie ho sem zřejmě „přinesli“ Berbeři ze severní Afriky, kde se údajně dodnes podobným způsobem dorozumívají některé kmeny v pohoří Atlas. Jinak je zajímavé, že jazyk má svůj vlastní znak, který se v podobě jakýchsi soch často na ostrově nachází…

symbol silbo