Při pohledu na náš snímek by se mohlo zdát, že zase někde přistáli mimozemšťané. Ve skutečnosti se jedná o archeologickou lokalitu známou svými kruhovými terasami. Jmenuje se Moray a nachází se v Peru, cca 50 kilometrů severozápadně od města Cuzco.

K čemu doopravdy sloužily?

Nenajdeme zde incké pevnosti ani chrámy, jak bychom v této lokalitě mohli očekávat, ale tři obrovské kruhové terasovité jámy vykopané v zemi. Objeveny byly náhodou, a to při leteckém průzkumu oblasti v roce 1932. Jámy vytvořili Inkové a o jejich účelu se doposud vedou mezi odborníky diskuze.

Nejpravděpodobnější verze říká, že Moray byla starobylou inckou zemědělskou laboratoří, jakýmsi experimentem, na němž Inkové zkoušeli vhodnost pěstování plodin, zejména obilí, kukuřice a brambor, na konkrétních terasách. V každém patře se totiž nacházely jiné podmínky pro růst rostlin (rozdílné teploty, intenzita slunečního svitu), a tak mohli dávní zemědělci testovat, jakému druhu rostlin se v určitém patře daří nejlépe.

Tato teorie se však některým vědcům nezdá být pravdivá, jelikož vzniklá terasovitá pole jsou až příliš přesná. Největší kruhové terasy jsou asi 36 metrů hluboké a 220 metrů dlouhé. Tato experimentální políčka v Peru se údajně používala ještě před vzestupem incké říše, ale přesné datum jejich vzniku není známo.

Nadměrné deště poškodily hlavní kruh

V únoru 2010 se východní část hlavního kruhu zhroutila, což zapříčinilo nadměrné množství dešťové vody. Místní dostali strach, aby nedošlo k závažnějšímu poškození teras. Přišli by totiž o jednu z klíčových turistických atrakcí!

Ještě před pár lety bylo možné se po terasách bez problémů procházet, dnes už jsou pod dozorem hlídačů a je možné chodit pouze po jejich okraji. Doporučuje se také vystoupat na nedaleký kopec a prohlédnout si je z ptačí perspektivy.