Během cest zejména po východní a jihovýchodní Asii nejspíš narazíte na velmi zajímavé a specifické stavby, které mají věžovitý tvar. Říká se jim pagody a jsou obvykle stavěny v rámci chrámových komplexů či v jejich blízkosti. Mají zpravidla náboženskou funkci.

Uvnitř často najdeme sútry

Pagoda je označení pro buddhistickou věžovou stavbu, která se podobá indické stúpě. Pagody i stúpy mají společné to, že prvotně sloužily k uchovávání ostatků význačných mistrů či k uložení jiných cenných předmětů. Mimo jiné i súter, tedy vyjádření důležitých filozofických a náboženských obsahů, jejichž kanonické sbírky dnes tvoří posvátná písma buddhistů různých tradic.

Termín pagoda má v různých zemích širší nebo ne zcela totožný význam. Zatímco v Thajsku a v Barmě může tento pojem často splývat s označením stúpa, ve Vietnamu se pagoda stala obecnějším označením kultovního místa a je jím běžně pojmenován celý chrámový buddhistický komplex. V Číně bývá výrazu užíváno i k označení taoistických svatyní, jež vypadají podobně.

Některé stavby připomínají mandalu

Pagody se navzájem liší vnější formou i celkovou výzdobou. Někdy se jedná o vícepatrové čtyřhranné, jindy zase osmihranné štíhlé věže, na jejichž vrcholu se nalézá hrot s rozličným (obvykle lichým) počtem kruhů. Existují konstrukce ze dřeva, kamene i cihel. V některých případech mají pagody svým půdorysem napodobovat mandalu.

Umění věžových buddhistických staveb pravděpodobně pochází z Nepálu. Tamější stavitelští mistři je pak přinesli do Číny, kde pagoda nabyla nových forem a jako nejvýraznější typ náboženské stavby se posléze rozšířila rovněž do dalších zemí čínského kulturního okruhu (Japonsko, Korea, Vietnam atd.).

Jak vypadají slavné asijské pagody?

1/ Wat Phra Si Sanphet, Thajsko

V thajské provincii Ayutthaya najdeme ruiny starobylého chrámu Wat Phra Si Sanphet. Určitou představu si můžete udělat srovnáním s Wat Phra Kaeo v Bangkoku, který byl budován podle jeho vzoru. Chrám byl založen ve 14. století a původně plnil i funkci královského paláce a sídla. Proti vchodu do areálu uvidíte tři velká čedí s ostatky králů.

Ayutthaya pagoda

2/ Bagan, Barma (Myanmar)

Území bývalého královského města Bagan v Barmě pokrývá plochu 42 kilometrů čtverečních a je tím pádem v této části světa srovnatelné jedině s Angkorem v Kambodži. Dnes se rozprostírá mezi třemi vesnicemi – Starým Baganem, Novým Baganem a Nyaung U. Období největšího rozmachu Baganu spadá do 11. až 13. století. Zásluhu na tom měl především král Anawrahta, který v roce 1044 přesvědčil Mony, aby sem přivezli 32 posvátných knih tripitaky a přemístili hlavní město.

V následujících 250 letech se tady vystřídalo 11 králů, z nichž každý dal vystavět několik pagod a stúp. Velké pagody financovali králové a menší ministři a ty nejmenší zase vlivní a bohatí obyvatelé města. Z původních téměř 5.000 pagod jich byla zhruba polovina pozlacená. Do dnešních dnů se jich dochovalo asi 2.200, ostatní byly zničeny při zemětřeseních a válkách. Nejhorší z nich byl vpád Mongolů pod vedením Kublajchána, takže v roce 1298 začalo postupně docházet k zániku Baganu.

pagody Bagan

3/ Chureito, Japonsko

Pagoda Chureito byla postavena v roce 1963 a slouží jako mírový památník. Je součástí svatyně Arakura Sengen v Fujiyoshidě v Japonsku, najdeme ji 10 minut jízdy vlakem od nádraží v Kawaguchiko. Tato pagoda je oblíbeným místem pro sledování a fotografování hory Fuji, a to zejména během jara a podzimu. Parádní výhled však není „zadarmo“, bude vás „stát“ přibližně 400 kroků.

Fujiyoshida pagoda

4/ Kumano Nachi Taisha, Japonsko

Šintoistická svatyně Kumano Nachi Taisha v Japonsku, známá také jako Nachi-san, se nachází v nadmořské výšce 350 metrů nad mořem v prefektuře Wakayama na poloostrově Kii. Společně s dalšími dvěma Kumano svatyněmi – Hayatama Taisha a Hongu Taisha – a poutní stezkou Kumano byla v červenci roku 2004 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.

pagoda Nachi Taisha

5/ One Pillar, Vietnam

Jedním z nejznámějších chrámů v Hanoji, hlavním městě Vietnamu, je pagoda One Pillar. Postavena byla za vlády císaře Ly Thai Tonga, který panoval v letech 1028 až 1054. Pagoda je vyrobena ze dřeva, přičemž stojí na kamenném sloupu o průměru 125 centimetrů. Byla navržena tak, aby připomínala lotosový květ, tedy buddhistický symbol čistoty.

pagoda One Pillar

6/ Phra Thutangkha Chedi, Thajsko

Chrám Wat Asokaram najdeme cca 30 kilometrů od Bangkoku. Jeho součástí je i pagoda Phra Thutangkha Chedi s 13 čedími, která symbolizují 13 pravidel a povinností, jimiž se mniši musí řídit na svých náboženských poutích. Wat Asokaram byl otevřen v květnu 1963, nedávno proběhla rekonstrukce pagody.

Wat Asokaram pagoda

7/ Shwedagon, Barma (Myanmar)

Nejsvětější buddhistickou stúpou v Myanmaru (Barmě) je pagoda Shwedagon (Šweitigoumská pagoda, někdy také Zlatá pagoda). Nachází se na kopci Singuttara u Královského jezera v Rangúnu a je pokryta zlatými lístky; její špice je ozdobena 6.000 diamanty a jinými drahokamy. Ve svých základech údajně ukrývá osm Buddhových vlasů, které do Barmy přinesli kupci Taputha a Bhallika jako dar od samotného Buddhy.

Zdvihá se ze shluku 64 menších pagod se čtyřmi většími, značícími čtyři hlavní body kompasu. Postavena byla někdy mezi 6. a 10. stoletím. Na počátku 14. století byla přebudována (tehdy do výšky 18 metrů), své nynější výšky dosáhla v 15. století.

Zlatá pagoda Barma