Vietnam se sice stále oficiálně prezentuje jako socialistická republika, ale stejně jako v Číně i v něm místo soudruhů čím dál tím víc vládne tržní hospodářství. I když u nás žije hodně členů tohoto národa, o zemi samotné toho víme hodně málo, a to je škoda!

Spousta památek vzala za své

Dlouhá válka a bombardování způsobily ztrátu mnoha památek, zejména těch, co pocházely z tajuplné Říše Champů. To málo, co se z ní zachovalo, je shromážděno v muzeu založeném už v roce 1915. Skládá se z deseti otevřených místností, v každé se lze seznámit s památkami z jiného místa. Nachází se v Danangu poblíž řeky Han a nese název Museum of Cham Sculpture.

Hodně poničen byl i Saigon, dříve považovaný za perlu Dálného Východu. Byl totiž baštou protikomunistického odporu (ironií osudu je teď pojmenován po bolševickém vůdci Ho Či Minovi). Naštěstí se dochovala katedrála Notre Dame, postavená podle pařížského vzoru.

Saigon

O dost lépe dopadla Hanoj, kde stojí budovy z éry francouzského kolonialismu a jsou tam široké bulváry; přímo v centru najdeme jezero a park, kde si turista může odpočinout. Samozřejmě ani v metropoli nechybějí muzea (např. Válečné a Etnologické).

Hanoj

Příroda dopadla nejlépe

Na rozdíl od jiných částí Asie tu nenajdeme buddhistické chrámy. Náboženství se „nehodilo do krámu“, takže – bohužel – dopadly neslavně. Co naštěstí nelze snadno zničit, je příroda, právě ta je dnes největším turistickým lákadlem. Vylíčit všechny její krásy se dost dobře nedá, takže vyjmenujeme jen některé, třeba zátoku Halong Bay.

Halong Bay

V ní a jejím okolí z moře čouhají tři tisíce malých vápencových ostrůvků, je to prostě snová krajina. Mezi zvětralými skalními masivy (některé mají tvar lidských obličejů či těl různých zvířat) proplouvají rybářské džunky, najdeme tu i plovoucí vesnice nebo vápencové jeskyně s bohatou krápníkovou „výzdobou“, navíc rafinovaně nasvícenou…

záliv ve Vietnamu

Promenádu lemují kokosové palmy

Spokojeni budou rovněž příznivci vodní i rostlinné říše, mohou obdivovat přes čtyři sta druhů ryb a sto šedesát druhů korálů či na mělčinách rostoucí vzácné odrůdy mangrovníků. Na největším ostrůvku v oblasti Cat Ba jsou zase hotely, restaurace, pláže i přístupné vrcholy skal s krásným výhledem na okolí.

Vietnam pláž

Za jeden z nejnádhernějších zálivů světa je považován Nha Trang. Vévodí mu 7 kilometrů dlouhá pláž se zářivě bílým pískem, až z něj bolí oči, dále promenáda lemovaná kokosovými palmami a tyrkysové moře, nad nímž jako široce otevřená ruka ční do výšky horský masiv Chong.

Nha Trang

Políčka vznikla díky agresi Američanů

Ten, kdo chce poznat i odvrácenou tvář této země, by měl zavítat do delty řeky Mekong. V té doslova dřou bez jakékoli mechanizace na rýžových polích mraky rolníků, asi i proto je Vietnam druhým největším exportérem této plodiny na světě.

Delta Mekong

Ironií osudu za toto privilegium vděčí svým nepřátelům, tedy Američanům. Tuto nejúrodnější i nejvíc obydlenou oblast totiž dříve pokrýval prales. Protože se však stal skrýší pro partyzány, byl za pomocí napalmu zničen. Tím se delta odlesnila mnohem lépe a rychleji, než by to dokázala technika.

vnitrozemí Vietnamu

Jinak cizince tu všude rádi vidí, jsou si vědomi toho, že jejich pobyt jim přináší další pracovní příležitosti. Ty tam jsou doby, kdy se země izolovala od okolního světa, dnes je naopak turismus velice žádaný a i on má zásluhu na tom, že zdejší ekonomika roste…

pláž Vietnam