V bývalé provincii Lycia v dnešním Turecku – asi 70 km na jih od Antalye, poblíž zbytků antického města Olympos, jež proslulo mimo jiné svým kultem boha Héfaista – se můžete setkat se zajímavým fenoménem, kterým je hořící skála. Jde o přírodní vývěr zemního plynu, řecky pojmenovaný podle mytologické příšery chrlící oheň – Chiméry.

O Chiméře a jejím ohnivém dechu psal kdysi již Homér ve svém díle Iliada. Turecky se však toto místo nazývá Yanartaş, tedy Hořící skála. Plyn vyvěrající otvory a trhlinami ze skalnatého povrchu na vzduchu hoří, a tak tu dnem i nocí neustále plápolá více než desítka velkých i malých ohňů.

Hořící skála Yanartas

Věčný oheň navigoval mořeplavce

Jak vyplývá ze starých záznamů, ve starověku bývala Hořící skála v Turecku významným nočním orientačním bodem pro mořeplavce. Ovšem ve dne není oranžovo-bílé plameny téměř vidět. Ohně z vývěrů plynu nelze trvale uhasit. I když se zalijí vodou nebo zasypou hlínou, samovolně se zase během pouhých deseti minut vznítí.