Nejstarší kamennou stavbou na světě je podle všeho svatyně Ggantija (Věž obrů) na východě maltského ostrova Gozo. Je dokonce o 1.500 let starší než Stonehenge v Anglii!

Těžko říci, čí je to dílo, kdo ji tu před cca 5.000 lety postavil. Jisté je jen to, že na obrovské balvany tvořící zdi svatyně upozornil úřady před necelými 200 lety zemědělec, který u nedaleké vesnice Xaghra obdělával své pole.

Kameny zdobí ornamenty

Svatyně je tvořena 2 megalitickými chrámy  větším jižním (přesněji jihozápadním) a menším severním (přesněji severovýchodním), které jsou mohutnou zdí, jež je obklopuje, spojeny v jeden. Jako původní zastřešující materiál bylo pravděpodobně použito dřevo nebo surová kůže. Mohutnost svatyně Ggantija, její „nadlidské“ proporce, se odrážejí i v jejím jméně, které jí kdysi dal pověrčivý lid. Některé kameny jsou zdobeny spirálovitými ornamenty, jež však přestávají být vidět, neboť silně podléhají erozi. V chrámech byly nalezeny nejrůznější předměty, z nichž nejpodstatnější jsou hlavy dvou sošek, které jsou uloženy v archeologickém muzeu ve Victorii.

Ggantija ostrov Gozo

Proč byly vlastně vybudovány?

Staré pověsti vyprávějí, že chrámy Ggantija postavila obryně Sansuna. Desítky tun těžké kameny přitom údajně dopravovala z jihu ostrova na vlastní hlavě! Odborníci toho o historii vzniku stavby mnoho nezjistili. Domnívají se, že chrámy byly určeny k uctívání Matky Země, bohyně plodnosti. Rovněž předpokládají, že stavitelé svatyně Ggantija přišli na Gozo (druhý největší ostrov souostroví Malta s přibližnou rozlohou 67 km² a počtem obyvatel kolem 30 000) ze Sicílie. Ale co se s nimi stalo pak? Proč na ostrově archeologové nenašli známky po trvalém osídlení jejich civilizace? Zbývají tedy jen dohady a hypotézy.

svatyně Ggantija