Kde leží? To nelze stanovit jednoznačně, označit můžeme spolehlivě pouze konce jednotlivých světadílů. Co se pevninské Evropy týče, byl za její nejzápadnější místo a tím pádem i za konec světa dlouho považován španělský mys Finnisterre. Toto pojmenování pochází z latinského výrazu finis terrae, což v překladu znamená konec světa a odkazuje na staré římské a předřímské legendy týkající se konce světa.

Vše je ale trochu jinak

V současné době ovšem díky pokročilým technologiím měření víme, že tento titul náleží nedalekému mysu Tourinan (na snímku), který leží o 15 kilometrů severněji. V každém případě jsou oba mysy součástí galicijského pobřeží Costa da Morte – Pobřeží mrtvých. To získalo název s ohledem na nebezpečné podmínky pro plavbu na moři a množství ztroskotaných lodí i mrtvých námořníků.

Zamiřte na konec světa

Takže – až budete mít cestu do Španělska, nezapomeňte navštívit ani Costa da Morte!

Tourinan