Kdyby měli architekti hlasovat, kterou historickou budovu by nejraději vyhodili do povětří, vyhrál by asi s převahou bavorský zámek Neuschwanstein. Přesto patří k nejnavštěvovanějším památkám v celém Německu!

Pohádkový kýč vymyslel král

Za zrodem zámku, který je šílenou směsicí různých slohů a který byl inspirován tím, jak si ho obvykle představujeme v pohádkách, stál král Ludvík II. Bavorský, jenž si sám do detailu promyslel, jak bude vypadat. Měl zároveň sloužit jako monumentální „kulisa“ pro opery Richarda Wagnera, kterého velice obdivoval.

zámek Neuschwanstein v zimě

Ani vhodné místo nehledal moc dlouho, rozhodl se ho postavit na skalní plošině nad zámkem Hohenschwangau, kde prožil velkou část mládí; přibližně dvě stovky dělníků ho v obtížném terénu velmi pracně stavěly sedmnáct let. Po dokončení se v něm král usadil jen s nejnutnějším služebnictvem a návštěvy víceméně nepřijímal.

Neuschwanstein interiér

Po smrti panovníka stavba dlouho chátrala

Realizoval i další objekty, například koupil ostrov Herrenchiemsee na jezeře Chiemsee, kde začal budovat nové Versailles, zrekonstruoval rovněž sídlo svého otce Maxmiliána II. – Linderhof. Tyto akce, které silně zatěžovaly státní pokladnu, a jeho výstřední chování vedly k tomu, že byl v červnu 1886 prohlášen nesvéprávným.

Zvláštní na tom bylo, že pod posudek se podepsali i lékaři, kteří ho nejen neprohlédli, ale nikdy se s ním ani nesetkali! Byl převezen na zámek Berg, kde se dva dny nato záhadně utopil v jezeře a spolu s ním i psychiatr Bernhard von Gudden, který ho hlídal. Poté byl Neuschwanstein v Bavorsku dlouho uzavřen a chátral, zpřístupněn byl až po druhé světové válce.

zde zemřel Ludvík II. Bavorský

Okopíroval také tureckou mešitu

Pro odborníky je bláznivé spojení snad všech stavebních a architektonických slohů možná ještě víc než zvenku patrné zevnitř. Na drahé novogotické řezbářské obložení navazují místnosti s prvky novoromantismu a historismu, dvojpodlažní trůnní sál byl naopak navržen v byzantském stylu…

pěvecký sál Neuschwanstein

Inspirací se údajně stala slavná mešita Hagia Sofia v Istanbulu, největší pýchou měl být velký trůn z čistého zlata a stříbra, jeho výroby se ale už král nedožil. Kuriozitou je umělá jeskyně s tryskající fontánou a mechanickým měsícem za jedněmi dveřmi ložnice a visutá zimní zahrada plná palem a pomerančovníků za druhými.

Návštěvníci se smějí pouze dívat

Studovna a pěvecký sál v gotickém stylu zase kopírují místnosti, jež jsou součástí historického hradu Wartburg. Kdo nemá vkus nebo mu nevadí přeplácanost a kýč, bude asi z návštěvy zámku Neuschwanstein nadšen. Tento prazvláštní objekt si „zahrál“ i v několika filmech, jeho napodobeninou je rovněž hrad Šípkové Růženky v Disneylandu.

studovna zámku Neuschwanstein

Vstupenky se prodávají dole pod zámkem, k němu se turista dostane buď pěšky tak za půlhodiny, anebo koňským povozem (je drahý a musí se na něj čekat) či busem. Výklad poskytne „průvodce“, tedy malý přístroj podobný mobilu, snad ve všech jazycích – včetně češtiny. Prohlídka trvá zhruba 30 minut, uvnitř platí zákaz fotografování.

zámek Neuschwanstein