Obraz nazvaný Portrét starého muže visel dlouhá staletí v proslulé galerii Uffizi v toskánské Florencii bez většího zájmu návštěvníků, kteří tudy kdy prošli. Možná i proto, že pod ním bylo uvedeno: Dílo pochází zřejmě z okruhu Rembrandta.

Oba velikáni se nejspíš znali

Nizozemský historik Ernst van de Wetering ovšem po dlouhém zkoumání obrazu, ale i dobových reálií, přišel s pro nás velmi zajímavým tvrzením, že jde patrně o portrét Jana Ámose Komenského, jehož autorem je pravděpodobně sám Rembrandt!

Jan Ámos Komenský

Dokládá to podobou s obrazem, který namaloval jeho žák Jürgen Ovens a který visí v Naardenu, kde je muzeum Komenského. Zjistil také, že Rembrandt (na spodním obrazu) a Komenský žili ve stejné době v amsterdamské čtvrti Westermarkt, takže je hodně pravděpodobné, že se osobně znali.

Rembrandt ve stáří

Weteringa předběhl Chytil

Rembrandt maloval i portréty členů bohaté rodiny Tripů/De Geerů, která učitele národů v exilu podporovala a chránila. Zajímavé je, že s hypotézou, že neznámým starcem je Komenský, jako první přišel český historik umění Karel Chytil, a to už v roce 1914!

Chyběly mu ovšem důkazy, navíc obecně se dílo připisovalo některému ze žáků mistra a ne jemu samotnému. Ernst van de Wetering pak dokázal velmi chytře využít toho, že obraz musel být vzhledem ke svému stavu a stáří restaurován.

Historikově verzi nahrává i pokrývka

Dohodl se s galeristy a současně s tím podrobil obraz důkladné analýze. Při ní zjistil, že jde s největší pravděpodobností o Rembrandtovo vlastní dílo, má totiž typické a zcela nezaměnitelné rysy jeho pozdního malířského stylu.

Pokud jde o postavu na obraze, pro Komenského svědčí hned několik „indicií“, např. fyziognomická podoba s dalšími obrazy i to, že stařec má na hlavě pokrývku, kterou často používali duchovní, jímž byl.

Kdo nakonec vyvrátí pochybnosti?

Někteří kunsthistorici sice přiznávají, že dílo nese určité rysy mistrova stylu, ale jsou na pochybách, zda ho vytvořil, a to i přesto, že na něm je jeho signatura s letopočtem 1664 či 1665. Nevylučují totiž úspěšný pokus pouhého napodobitele a imitátora.

Otázkou je, proč by se tím někdo takový pracně zabýval, Rembrandtovy obrazy se totiž v té době neprodávaly, nebyl o ně zájem. Na druhé straně právě nejistota, kdo je na obraze a kdo ho maloval, může mít pro návštěvníky galerie Uffizi ve Florencii ten správný punc tajemství…

Uffizi interiér