V malém francouzském městečku Lurdy je (hned po Paříži) nejvíc hotelů, jezdí do něj totiž každoročně kolem šesti milionů lidí. A to nejen klasických turistů, ale především invalidů a těžce nemocných, kteří zde doufají v zázračné uzdravení.

Z nevzdělané pasačky se stala legenda

Jde o jedno z nejznámějších křesťanských poutních míst, předčí ho snad jen Betlém a řeka Jordán. Vše začalo v roce 1858, kdy tu žily pouhé čtyři tisíce obyvatel (dnes asi 15 000), příběhem mladé, negramotné dívky.

Jmenovala se Bernadette Soubirous a je (snad hned po Janě z Arku) nejuznávanější francouzskou katolickou světicí. Byla prostou pasačkou ovcí, starala se o svých pět mladších sourozenců. Nikdy nechodila do školy, trpěla astmatem a dalšími chorobami.

Bernadette Soubirous

Zjevila se jí Panna Marie

Příhoda, která se jí stala 11. února 1858, pak obrátila naruby (nejen) celý její život. Šla sbírat dřevo do lesa, když před jeskyní v Maissabielle náhle uslyšela šum a pak uviděla ve zlatém oblaku krásnou ženu v dlouhém bílém rouchu s růžencem v rukou.

Panna Marie Lurdy

Během dalších pěti měsíců se jí zjevila ještě sedmnáctkrát! Představila se jako Panna Marie a vyzvala ji, aby na místě, kde se setkali poprvé, nechala postavit kostel. Ještě předtím (přesně 25. února) ukázala dívce zapomenutý léčivý pramen.

jeskyně zjevení Maissabielle

Voda uzdravila také slepce

Ten po svém objevení sílil a voda z něj údajně už druhý den po objevení uzdravila prvního nemocného. Největší věhlas, který nalákal davy, způsobila příhoda, kdy od narození slepý muž začal viděl poté, co si omyl tvář a oči.

Protože zázraky neustávaly, byl v roce 1892 zřízen Lékařský úřad, ten potvrdil jejich důvěryhodnost. Toho se už Bernadette, bohužel, nedožila. Zemřela v pouhých 35 letech v klášteře, kde se obětavě do posledních chvil starala o nemocné.

bazilika Lurdy

Lékaři uznali necelé procento

Její tělo bylo třikrát exhumováno (1909, 1919 a 1925) a vždy shledáno neporušené, což přispělo k jejímu svatořečení. Ostatky Bernadette Soubirous jsou stále vystaveny v katedrále v Nevers. K tomu, že nepodléhají rozkladu, přispívá uložení v hermeticky uzavřeném sarkofágu.

To zamezuje přístupu vzduchu, navíc jediné viditelné části těla, tvář a ruce, jsou prý odlity z vosku. I „úředně uznaných“ vyléčených lidí je pouze 68, ne přes 7000, jak se tvrdí. Je však třeba brát v úvahu skutečnost, že lékaři jsou k těmto událostem značně skeptičtí.

Bernadette Soubirous sarkofág

Zhoubný nádor zmizel přes noc

Nicméně i oni museli v roce 1989 uznat, že uzdravení mladé dívky Delíziy Cirolli se jinak než působením nadpřirozených sil vysvětlit nedá. U ní v deseti letech objevili na kosti zhoubný nádor, který ji s postupujícím časem trápil čím dál víc.

Dva měsíce po návštěvě Lurd se ráno probudila a cítila se zdravá. Kontrolní vyšetření ukázala, že po sarkomu není ani památky. Profesor Quintino Mollca tomu nemohl uvěřit a dodnes pro to nemá žádné vysvětlení.

Lourdes

Suvenýry jdou na dračku

Pokud si někdo zdravý chce Lurdy prohlédnout, moc času mu to nezabere, jen by si neměl vybrat termín, kdy jsou náboženské svátky. Městečko v podhůří Pyrenejí ho určitě zláká svou tajemností, tu kromě pramene posilují příslušníci řádu Johanitů.

Lze je potkat skoro všude, stejně jako stánky nabízející suvenýry v podobě svíček, růženců a pochopitelně zázračné vody, často ve zdobených flakonech. Ta se zasílá i poštou, každoročně se do celého světa za tučný peníz expeduje 100 000 lahví.

náboženské procesí Lurdy