Na náhorní planině za městem Sisian, uprostřed Arménie, se tyčí Zorats Karer – četná skupina menhirů. Některé z kamenů měří na délku až tři metry a váží zhruba deset tun. Část balvanů, asi čtyři desítky, je soustředěna v kruhu, ostatní tvoří více než stometrové řady směřující na sever a k jihu.

Uprostřed centrálního kruhu kamenů stojí nízký objekt čtvercového půdorysu, který má místo střechy poskládané ploché kameny. Svým vzhledem připomíná oltář.

Zorats Karer Arménie

Kamenní vojáci se liší otvorem

Jde o megalitickou stavbu, jejíž název v češtině znamená Kamenní vojáci. Někteří lidé ovšem vztyčeným kamenům říkají i Karahunj – Zpívající kameny. Od památek podobného typu se tato odlišuje. Čím? Některé z kamenů postavených v řadách mají ve své horní části provrtaný otvor o průměru pět až deset centimetrů, kterému se v Arménii říká antsk (oční otvor, kukátko).

Účel Zorats Karer není zcela jasný

O tom, k čemu kamenná stavba sloužila, lze spíše spekulovat. Názory odborníků nejsou jednotné. Někteří tvrdí, že jde o nejstarší astronomickou observatoř na světě. Podle archeologů z Mnichova byl areál spíše pohřebištěm, a to ve střední době bronzové a v době železné.