Ztracená perla Balkánu, tak místní nazývají jezero Ohrid, které leží v horách jihozápadně od Skopje, na makedonsko-albánských hranicích. Právě toto jezero patří ke geologicky nejstarším nejen v Evropě, ale i v rámci světa.

A vzhledem k tomu, že přírodně a kulturně je zajímavé i jeho okolí, dostala se celá oblast pod ochranu makedonské vlády a organizace UNESCO.

jezero Ohrid

Na břehu bylo rušno už v pravěku

Jezero na hranicích mezi Makedonií a Albánií je hluboké, ale čisté. Podle přírodovědců v něm žije řada druhů živočichů, které jinde už dávno vyhynuly, jsou to tedy takové endemické „živé fosilie“. Na březích se rozkládá stejnojmenné město, a jak dokazují archeologické vykopávky, lidé v blízkosti jezera Ohrid žili již v době kamenné. Čilý život tu pak rozhodně kypěl v době rozmachu říše římské, kdy se město jmenovalo Lichnidos.

ruiny staré tvrze u jezera Ohrid

Obklopuje ho stovka náboženských staveb

O ohridské oblasti se říká, že má silný duchovní náboj. Jak by ne, když patří zároveň k nejstarším centrům křesťanství. To se tu rozšířilo už kolem roku 60 n. l. a později zde vzniklo i důležité středisko slovanské pravoslavné vzdělanosti. Historické záznamy vyprávějí, že se kdysi kolem jezera tyčilo 365 kostelů a klášterů, každý prý pro jeden den v roce. V současnosti jich tu ovšem zbývá zhruba třetina. Většina prošla úpravami, přestavbou, nicméně najdou se v nich i původní fresky a další výzdoba.

klášter sv. Nauma u jezera Ohrid