Malta, ostrovní země ve Středozemním moři, patří ke kolébkám civilizace a právě z ní vyplouvaly lodě do Afriky či Asie. Vládli tu Římané, Kartáginci, Vandalové a Arabové, což ovlivnilo život místních obyvatel. Malťané mají dvě tváře – jednu pro cizince, druhou pro své nejbližší.

Žije jich tady přes 400 000. Jejich předci už dávno moudře poznali, že tak malá země nemůže vzdorovat nepřátelům, a nebránili se. Ale nikdy se s nimi nezapletli, sňatky uzavírali zásadně mezi sebou. Ponechali si tradice a z cizích kultur převzali jen to, co se jim hodilo.

přístav na Maltě

Většina žen nechodí do práce

Každý druhý starousedlík se může pochlubit dlouhým rodokmenem, třeba až ze šestnáctého století. Uživit rodinu je pro muže otázka prestiže, ženy obvykle nepracují, děti vychovávají k volnosti. Domů se často chodí jen najíst a vyspat, nejraději jsou u moře, kde rybaří nebo se potápějí. Pokud je ale potřeba přiložit ruku k dílu, bez řečí „jedou jako fretky“, líní Malťané určitě nejsou.

pobřeží Malty

V maltské domácnosti se vše důležité odehrává v kuchyni. Tam není jen moderní linka, nejvíc místa zabírá velký, většinou kulatý stůl, kam se bez problémů vejde celá rodina. U něj se nejen jí, ale i sleduje televize a debatuje.

Kdo se potřebuje natáhnout, většinou najde v rohu otoman. Do obýváku se chodí vzácně, je vyhrazen především návštěvám. Na ně si však – kromě příbuzných – Malťané moc nepotrpí. Být do něj pozván je pro cizince velké vyznamenání.

Stavba domu dá pořádně zabrat

Až na hlavní město Valletta se tu bydlí v domech, vystavěných doslova v potu tváře. Kopat základy do kamenité země (a jiná tu není) je práce pro sebevraha. Možná i proto jsou některé chudší domky jen z poloviny zděné, zbytek doplňuje dřevo.

polní cesta na Maltě

Velkou atrakcí je návštěva Popeye Village, ta ovšem byla celá postavená jako filmová kulisa pro hudební komedii pojednávající o asi nejslavnější animované postavě všech dob – Pepku námořníkovi. Toho si zde v roce 1980 zahrál nedávno tragicky zesnulý Robin Williams.

Popey Village

Bílá barva zpravidla značí luxus

Nicméně nejde vůbec o typicky maltskou architekturu. Bohatší žijí v obvykle bílých vilkách, postavených v římském či arabském stylu. Malťané své příbytky často vyloženě zabedňují. Mnohdy se pozná, že je dům obydlený, jen podle štěkání psa.

Možná jsou okenice pečlivě zavřeny proto, aby dovnitř nesvítilo prudké slunce, ale spíš tím dávají ostentativně najevo, že nijak nestojí o kontakt s okolním světem. Ti mohovití si hodně potrpí na okázalost, což se neprojevuje jen na honosných fasádách.

vila na Maltě

Vily boháčů v noci působí jako památky

Aby jejich honosná sídla nikdo nepřehlédl ani večer či v noci, nasvěcují je. Na venkově jsou vidět i několik kilometrů daleko, často k nim – hlavně v počátcích pobytu – zabloudí turista v domnění, že jde o nějakou historickou památku.

Těch je tu hodně hlavně z dob proslavených Maltézských rytířů, kteří zde žili v období let 1530–1798, posléze je odtud vyhnal Napoleon. Francie sice ostrov dlouho neudržela, ale místní si už nepřáli návrat kněžského řádu a dali po dohodě přednost nadvládě Velké Británie.

venkov na Maltě

S angličtinou si vystačíte

Zůstalo tu však po něm mnohé, zejména v metropoli Valletta – mohutné pevnostní hradby, barokní kostely či palác Velmistra. Největší záhadou je ale komplex megalitických chrámů. Ty obepínaly celý ostrov, nejstarší vznikly už šest tisíc let (!) před Kristem.

Jde vůbec o nejstarší architekturu, která se na Zemi dochovala. Přestože Malta je od roku 1979 samostatná, britský vliv je patrný. Anglicky se dorozumíte všude, i když úředním jazykem je maltština, původně semitský jazyk ovlivněný féničtinou a dialekty arabštiny.

příroda na Maltě

Na silnici narazíte na veterány

Jezdí se zde vlevo. Tento „zlozvyk“ dělá problémy nejen turistům, jezdícím v pronajatých autech, ale i pěším, zvyklým dívat se při přecházení na opačnou stranu. Navíc silnice jsou na úrovni našich podřadnějších okresek a maximální – nedodržovaná – rychlost je 40 km/h.

silnice na Maltě

Zajímavou kapitolou je technický stav mnoha vozidel. Na Maltě totiž jezdí všechno, co má kola a drží jakžtakž pohromadě. Na silnici tak kromě nových modelů potkáte i předválečné vozy dnes již neexistujících značek. Malta prostě ctí tradice…

pláž na Maltě