Zakopnout o bludný kámen nebo kořen můžete v českých pohádkách. Pak ale lze na cestách po různých koutech světa narazit i na bludné balvany a ty už jsou o něčem zcela jiném. Jde o velké bloky horniny, které z místa jejich původu transportoval do velkých vzdáleností – třeba až 1500 kilometrů – kontinentální ledovec v období starších čtvrtohor předtím, než roztál.

Mnoho bludných balvanů můžete najít především v severněji ležících zemích – v Estonsku, na území Litvy, Polska, Německa, Nizozemí či Dánska. Jsou i v České republice, ale v Itálii, Řecku nebo Bulharsku je neuvidíte, tam již kontinentální ledovec nezasáhl.

bludný balvan v Jõelähtme v Estonsku

Od okolí se výrazně odlišují

Bludné čili eratické balvany (z latinského erare – bloudit) jsou na první pohled cizorodými tělesy. Obvykle mají jiné složení než další horniny v jejich okolí, neboť pocházejí z geologicky odlišného prostředí.

Největší zastoupení mají bludné balvany tvořené žulou, pocházejí často z jižního Švédska. Méně je těch, které jsou tvořeny migmatity, pegmatity a jinými horninami, za vzácné pak odborníci považují bludné balvany tvořené sedimentárními horninami. Jen výjimečně tyto „potulné“ valouny tvoří čediče.

bludný balvan v Göteborgu ve Švédsku

Adeptem na vítěze je švédský obr

Který z nich je na světě největší? To není zcela jasné. Některé prameny uvádějí ten, který leží v severním Švédsku u obce Botsmark. Je 15 metrů vysoký, jeho průměr činí 35 metrů a hmotnost se pohybuje kolem 25 000 tun.

Jiná odborná literatura označuje za největší bludný balvan pegmatitový blok Ehalkivi v Estonsku (na snímku). Ten měří v jedné ose 15 metrů a jeho objem je odhadován na 930 m3. Dalšími kandidáty jsou například jižně od Baltského moře Triglavův kámen v severním Polsku či balvan na Rujáně.

bludný balvan v Ehalkivi