Starověké Mykény, které leží necelých sto kilometrů od Athén, měly společný osud s Trójou. I o jejich existenci se pochybovalo a objevil je stejný archeolog – Heinrich Schliemann.

Podobně jako předtím na Homéra se spolehl na starověké texty Aischyla a Euripida a podle nich je hledal. Podařilo se mu opět umlčet pochybovače a odkrýt známou Lví bránu a také pět hrobů, v nichž „odpočívaly“ kostry zcela obložené zlatem.

Lví brána Mykény

Komu patřila zlatá maska?

Nejzajímavějším nálezem byla maska, tu pojmenoval Agamemnónova, po bájném králi. Později se ale zjistilo, že je o čtyři sta let starší. Komu patřila, to se dodnes neví.

Agamemnónova maska Mykény

Heinrich Schliemann zde objevil další stavby i hrobky, např. údajnou pokladnici Atrea, jednoho z nejkrutějších vládců starořecké historie. I když nic nedokazuje, že sloužila právě jemu, je určitě atraktivní, ať už v ní byl pohřben kdokoliv. Zaujme už jen překlad nad vchodem.

Atreova pokladnice Mykény

Tvoří ho dva obrovské kvádry, které měří cca 9 metrů a odhadem váží 118 tun, díky své kuželovité kupoli se pak vnitřní prostory mohou chlubit dokonalou ozvěnou.

Okolnosti nahrávají jednookým obrům

Právě tato monumentálnost, která vynikne ještě víc při pohledu na masivní hradby, dala vzniknout legendě, že celé Mykény postavili bájní jednoocí obři – Kyklopové. Tu navíc posiluje skutečnost, že mohutné kameny nebyly spojovány maltou.

hradby v Mykénách

Stavitelé je pečlivě poskládali tak, aby měly mezi sebou jen minimální odstup. Jak je dostali do několikametrové výšky, je záhadou, ale přetrvaly tisíciletí.

hradby v Mykénách

Muzeum vystavuje hlavně repliky

Z královského paláce se bohužel mnoho nezachovalo, nicméně průvodci neopominou turistům ukázat kamennou vanu, v níž byl svou manželkou a jejím milencem po vítězném návratu z Tróje zákeřně zavražděn Agamemnón.

Mykény Řecko

Za prohlídku stojí i muzeum, kde jsou předměty zde nalezené. Ovšem často jde jen o repliky, jako již zmíněná maska, ta je v Národním archeologickém muzeu v Athénách.

Mykény Řecko

Herakles vypudil ptáky od jezera

Návštěva Mykén v Řecku patří k úchvatným zážitkům, žádný milovník historie by ji rozhodně neměl vynechat.

Mykény Řecko

Zajímavá jsou i místa v okolí, třeba to, kde řádil Nemejský lev, kterého skolil největší antický hrdina Herakles (na jeho počest se zde konaly slavné hry).

Mykény Řecko

Ten hrál roli i při zahnání ptáků, kteří sídlili u nedalekého Stymfalského jezera. Měli mosazné zobáky a křídla a svým peřím zabíjeli lidi i zvířata pod sebou.

Našly se tu předměty z Moravy

Mykénská civilizace byla před 3500 lety ve spojení i se vzdálenými oblastmi, jako je například naše Morava. Při vykopávkách se totiž nalezly předměty, jež pocházejí odtamtud, patrná je rovněž snaha o napodobování architektury měst a jejich stylu života.

Mykény

O jejím významu svědčí také fakt, že poté, co zanikla vinou vnitřních rozbrojů a možná i vpádu Dórů, nastala starořecká doba temna, která trvala čtyři sta let…

Mykény