Unikátní bahenní sopky najdete v Rumunsku v nejvýchodnější části Karpat, v župě Buzau poblíž obce Berka. Vulcani noroiosi nejsou sice sopkami v pravém slova smyslu, ale přesto jde o raritu celoevropského měřítka.

Lokalita připomíná měsíční krajinu

Oblast, v níž se bahenní sopky nacházejí, je geologickou a botanickou rezervací. Místní lidé ji nazývají Pekelné brány. Jde o bahniště protkané bublajícími jezírky a krátery. Bahenní sopky v Rumunsku jsou i šest metrů vysoké útvary, z nichž se řine v bublinách a gejzírcích jemné, tekuté a mazlavé bahno. Hýří barvami v tónech okrová, hnědá, šedá i černá.

bahenní sopka Buzau

Žlutá barva značí síru

Barevnou paletu místy zastupuje i barva bílá, ta vzniká v důsledku krystalizace v půdě přítomných solí, nebo žlutá, která je důkazem přítomnosti síry. Jednotlivé výrony bahna nejsou nijak extrémně silné, bahno proto brzy zasychá a tuhne. Přes něj se pak během několika hodin chrlí další dávka.

Vulcani noroiosi Buzau

Popáleniny vám nehrozí

Ačkoli je pohled na ně dosti sugestivní a člověk snadno podlehne dojmu, že to v těchto sopkách musí vřít, opak je pravdou. Jejich bahnitý obsah je studený. Jev vzniká díky tektonické činnosti a zemnímu plynu, který zde vyvěrá z hloubky více než tří kilometrů.

Vulcani noroiosi Buzau Rumunsko