Zatímco spousta turistů obdivuje staré hrady, zámky, kostely či muzea, jsou tací, kteří na svých cestách v zahraničí vyhledávají především perly moderní architektury. Jestliže patříte mezi ně a v budoucnu zavítáte na Nový Zéland, konkrétně do New Plymouthu, určitě se nezapomeňte pokochat pohledem na Len Lye Centre, které tam bylo otevřeno v letošním roce.

New Plymouth je přístavní město na západním pobřeží Severního ostrova Nového Zélandu, jedná se o hlavní město regionu Taranaki. V poslední době se o něm hovoří zejména mezi architekty, umělci, filmaři a také příznivci moderní architektury. A to díky již zmíněnému centru, které zaujme snad každého už na první pohled. Proč vzniklo a komu je zasvěceno?

Len Lye Centre New Plymouth

Vynikl v oblasti filmu i sochařství

Novozélanďan Len Lye (1901–1980) byl jednou z nejvšestrannějších uměleckých osobností 20. století. Jeho tvorba zahrnuje nejen průkopnické počiny na poli tzv. hand-made filmů, tedy filmů vytvářených bez použití kamery přímým nanášením barev na filmový pás, ale spadá do ní i konstrukce rozměrných kinetických skulptur, stejně jako dílo malířské a v neposlední řadě i úvahy teoretické. Jednotícím principem prolínajícím všechny obory, do nichž Lyeova tvořivost pronikla, byla myšlenka vytváření a organizování pohybů.

Len Lye Centre New Plymouth

V roce 1928 Len Lye odešel do Anglie, kde vznikl jeho první film Tusalava, inspirovaný umělcovým pobytem na ostrově Samoa. V Británii úzce spolupracoval s filmovým oddělením General Post Office, které mu – pod vedením dokumentaristy Johna Griersona – umožnilo realizovat několik hand-made filmů, a to za podmínky, že budou doplněny reklamním sloganem.

Len Lye Centre New Plymouth

Právě pro GPO Lye vytvořil svá stěžejní díla A Color Box (1935), Kaleidoscope (1935) či Rainbow Dance (1936). Vrcholným dílem tohoto období se stal film Trade Tattoo (1937), v němž využil nejen abstraktních obrazů vytvořených nejrůznějšími rukodělnými technikami, ale navíc je spojil s dokumentárními záběry (které našel jako vyhozený odpad v GPO), čímž dospěl ke zcela novému typu filmového obrazu, propojujícímu abstraktní motivy s reálnými záběry.

Len Lye Centre New Plymouth

Centrum sousedí s galerií

Autorem Len Lye Centre na Novém Zélandu je známá architektonická společnost Patterson Associates se sídlem v Aucklandu. Stavba je navržena tak, aby splnila hned několik požadavků. Bylo potřeba integrovat navrhované umění s kulturním okrskem, který navazuje na obchodní centrum města. Zároveň bylo nezbytné, aby Len Lye Centre hladce splynulo s již existující galerií Govett Brewster.

Len Lye Centre New Plymouth

Centrum představuje nové výstavní prostory, vzdělávací ateliéry, kino, archiv Len Lyeových děl a specializované prostory pro jeho kinetickou tvorbu. Unikátní je zejména jeho „tekoucí“ kovová fasáda, vyrobená z místní nerezové oceli.

Len Lye Centre New Plymouth