Muzeum v Altamiře, kousek od obce Santillana del Mar na severu Španělska, je sice otevřené poměrně krátce, ale přesto je vlastně jedním z nejstarších na světě.

Jsou v něm vystaveny sice jen kopie (ale zato dokonale udělané) unikátních prehistorických kreseb, na jejichž stáří se znalci nemohou shodnout. Podle všeho vznikly před 13 000 až 15 000 lety, i když někteří odborníci si myslí, že jsou nejméně jednou tolik staré.

jeskyně v Altamiře

Za vzácný objev vděčí lidstvo psovi

Tento unikát v roce 1868 čirou náhodou objevil lovec, který se pokoušel z nepřístupné skalní průrvy vysvobodit svého psa a informoval vlastníka pozemku.

okolí muzea v Altamiře

Tím byl k nesmírnému štěstí lidstva Marcelino Sanz de Sautuola, jehož velkým koníčkem byla prehistorie. Trvalo ale ještě několik let, než se dovnitř poprvé vypravil, protože nevěděl, co skrývá. Když spatřil malby na zdi, zůstal stát v němém úžasu.

Ihned poté zahájil důkladný průzkum, při kterém nalezl řadu zajímavých předmětů, o nichž správně tušil, že by mohly pocházet z období paleolitu.

pravěká malba

Pochybovače umlčel rozbor

Ironií osudu byl tehdejšími vědci napadán i označován za podvodníka, podle nich byl pravěký člověk primitiv, který by nebyl schopen tak úžasného estetického ztvárnění a opravdovosti, s jakou jsou proporce zvířat i náznaky pohybu vyobrazeny.

Až důkladný rozbor později potvrdil autenticitu nálezu. Přesto je i dnes tak vysoká řemeslná zručnost pravěkých umělců z řad „lovců mamutů“ až zarážející…

Využívali drobné skalní nerovnosti, které kresbám dodaly punc plastičnosti, uměli až překvapivě dovedně pracovat s barvou. Černou míchali z dřevěného uhlí, odstíny žluté, červené a hnědé pak z minerálních okrů a vody.

Ke kreslení obrysů používali rydel z kostí nebo křemene, barvy pak nanášeli i roztírali prsty nebo pomocí jelení kůže. Museli být velice šikovní a trpěliví…

pravěká malba

Nechybějí ani lidé se zvířecí hlavou

Jeskyně ve Španělsku ukrývá rozsáhlé celky různých maleb, nejslavnější je velká síň bizonů. Kromě nich jsou tu ale nakresleni koně, laně, jeleni, lidské postavy se zvířecí hlavou či záhadné symboly. Asi proto, abychom měli o čem bádat.

Podle ufologů je vnitřní výzdoba Altamiry pochopitelně inspirována mimozemskými civilizacemi, které lidem jen vedly ruku…

Santillana del Mar

Originál napadly mikroorganismy

Skutečná jeskyně musela být uzavřena v roce 2002 po objevení mikroorganismů ničících nástěnné malby. Příčinou byla i vysoká návštěvnost, ročně jí prošlo přes 170 000 lidí. Jinak je 270 metrů dlouhá a má mnoho chodeb a komor.

Hlavní průchod má výšku od dvou do šesti metrů, stále v ní probíhá dlouhodobý průzkum. I to byl jeden z důvodů pro vytvoření přesné repliky o kousek dál.

Kopie jeskyně v Altamiře je ale naprosto dokonalá, včetně skalních výstupků a nerovností. Místní průvodci dokonce tvrdí, že kámen pochází ze stejné lokality a i klima se udržuje podobné jako v původních podzemních prostorách.

Muzeum je otevřeno od června do konce září od úterý do soboty od 9.30 do 19.30. Od října do konce května od úterý do soboty od 9.30 do 17.00. Vstupné činí 2,40 €, studenti zaplatí polovinu. Doporučuje rovněž návštěvu nedalekého města Santillana del Mar (viz poslední dva snímky), které vás jistě zaujme atraktivní architekturou.

Santillana del Mar