Nápadité umělecké konstrukce a dočasné instalace z prken, trámů, větví i kmenů stromů už řadu let navrhuje a realizuje ruský umělec Nikolay Polissky. Působivá, ručně vytvořená díla najdeme ve vnitrozemí, uprostřed rozlehlých krajin.

Nejčastěji vystavuje ve „městě“ Nikola Lenivets, tedy na 650hektarovém území, nacházejícím se 200 kilometrů od Moskvy v regionu Kaluga, na němž se pořádají mezinárodní festivaly a workshopy a prezentují prostorově náročné projekty a krajinné instalace domácích i zahraničních umělců.

Se stavbou mu pomáhají místní obyvatelé

Nikolay Polissky, který se narodil v roce 1957 v Moskvě a který vystudoval Vyšší průmyslovou školu umění v Petrohradě (dříve Leningrad), jednak fascinuje svými výtvory, jež jsou impozantní a jsou protikladem vysílacích antén a továrních komínů, a jednak se mu daří znovu aktivovat napůl opuštěné a zanedbané vesnice prostřednictvím umění a architektury. Do tvůrčího procesu navíc zapojuje i místní obyvatelstvo.

Jinými slovy – Polissky má obrovskou zásluhu na tom, že se vybrané regiony, v nichž působí, postupně transformují v jakási otevřená umělecká centra. Není divu, že autorův věhlas už delší dobu výrazně překračuje hranice jeho rodné země. Zaslouženě se o něj zajímají nejen místní, ale také zahraniční média.

Nikolay Polissky: Large Hadron Collider (2009)

Většina jeho děl nakonec shoří

Počiny oblíbeného ruského umělce mají podobu dočasných struktur, které se vyvíjejí v závislosti na počasí a ročním období. Po „splnění jejich funkce“ jsou buď recyklovány, anebo spáleny v rámci tradičních slavností, případně přirozeně začleněny do stávající vegetace. Nikolay Polissky, jenž je mimo jiné zakladatelem obřího festivalu Archstoyanie, realizoval za posledních 15 let více než 25 projektů na území Ruska. Pojďme si tedy prohlédnout alespoň některé z nich!

Nikolay Polissky: Chermyanka (2014)

Chermyanka (2014)

Nikolay Polissky: Brilliant Idea (2013)

Brilliant Idea (2013)

Nikolay Polissky: Beaubourg (2013)

Beaubourg (2013)

Nikolay Polissky: Universal Mind (2012)

Universal Mind (2012)

Nikolay Polissky: Perm Gates (2011)

Perm Gates (2011)

Nikolay Polissky: Volcano (2009)

Volcano (2009)

Nikolay Polissky: Likhoborskie Gate (2005)

Likhoborskie Gate (2005)

Nikolay Polissky: Lighthouse on Ugra (2004)

Lighthouse on Ugra (2004)

Nikolay Polissky: Media Tower (2002)

Media Tower (2002)