Američané měli donedávna tajemství, které ovšem bylo odtajněno! Ukrývají před světem kousek panenské přírody, o kterou se nechtějí dělit! Věděli jste, že existuje neobydlený ostrov ležící mezi Haiti, Jamajkou a Kubou? Je známý pod jménem Navassa Island a je velký zhruba jako Central Park v New Yorku.

Bez povolení se sem nedostanete

I když o něm skoro nikdo neví, jeho historie sahá do dob Kolumba. Dokonce se píše, že o tento kus země proběhla bitva mezi Haiti a Amerikou a že zde v roce 1889 proběhlo povstání afrických Američanů. Pokud byste měli zájem na území vstoupit, musíte požádat o speciální povolení, které vydávají americké instituce U.S. Military nebo U.S. Fish and Wildlife Services.

ostrov Navassa

Zajímavosti o ostrově

1/ Má tvar hrušky, najdete zde vápenec, korály a trávu.

2/ Navassa byl poprvé zaznamenán, když Kolumbus uvízl na Jamajce během své čtvrté cesty. Poslal pár členů posádky do Hispanioly (dnešní Haiti a Dominikánská republika), aby vyhledali pomoc. Říká se, že Navassu zahlédli, ale nebyla tam voda. Začali ostrovu říkat Navaza. Toto označení bylo odvozené od „nava“, což znamená pole.

3/ Dalších 350 let po Kolumbově cestě nebylo o ostrově nic slyšet; až do roku 1801, kdy Haiti převzalo svrchovanost ostrova.

4/ Amerika chtěla nadvládu nad ostrovem převzít také, a to poté, co námořní kapitán Peter Duncan v roce 1857 prohlásil, že ostrov patří Spojeným státům. Haiti samozřejmě protestovalo a problém byl na světě.

ostrov Navassa

5/ Vzhledem k tomu, že ostrov byl po mnoho let neobydlen, byl z větší části pokryt ptačím trusem. Ten byl později prohlášen za nejlepší organické hnojivo a stal se základním kamenem americké agrikultury.

6/ V roce 1865 baltimorská společnost zřídila na ostrově osady za účelem těžby. Přivedli 140 Afroameričanů, aby vystavěli bydlení jak pro černochy, tak pro jejich bílé dozorce.

7/ Slabé pracovní podmínky Afroameričanů na ostrově vedly v roce 1889 k povstání, kdy zemřelo pět dozorců. Celkem 18 černochů bylo obviněno z vražd a následně popraveno.

8/ Důležitost Navassy opět vzrostla po otevření Panamského průplavu v roce 1914.

Navassa

9/ Během druhé světové války na ostrov létali amatérští rádioví operátoři, aby mohli vysílat.

10/ Proběhlo zde několik vědeckých expedicí.

11/ Přestože je ostrov Navassa neobydlený, kempují zde haiťanští rybáři.

12/ Není zde žádná letecká přistávací dráha.

13/ Ostrov Navassa má neoficiální vlajku, která byla poprvé vyvěšena 7. prosince 2001. Navrhl ji Harry Wheeler.