V minulém týdnu byly v egyptském Luxoru otevřeny tři nově odkryté hrobky a zároveň dvě další po rekonstrukci. Cílem tohoto kroku je nalákat do země ještě více turistů, kteří se aktivně zajímají o historii a památky.

Nově odtajněné hrobky jsou jedněmi z nejvýznamnějších míst posledního odpočinku vysoce postavených osob z období Nové říše, která skončila před více než třemi tisíci let. Informoval o tom egyptský ministr Mamdouh Eldamaty.

Luxor

Malby zachycují také předávání pečeti

Nejpodstatnější hrobka patří místokráli Huyovi, jenž působil v období vlády faraona Ramesse II. Na zdech se nacházejí úžasně dochované malby, které vyobrazují obrovský slavnostní festival. Lidé z Núbie mu vzdávají hold, čímž potvrzují nadřazenost Egypta.

John Darnell z univerzity Yale dodává, že se uvnitř hrobky ukrývá také výjev, kdy Huy dostává pečeť svého úřadu. Nechybějí ani další výjimečné detaily zobrazující administrativu nejdůležitějších egyptských zahraničních držav. „V mnoha ohledech nám Huyova hrobka dává jeden z nejdetailnějších a nejbarevnějších náhledů do vztahů Egypťanů a Núbijců během vrcholu egyptské nadvlády,“ uvádí.

malba v hrobce

Dalšími dvěma hrobkami jsou hrobky 277 a 278. První patří Amunemonetovi, kněžímu v zádušním chrámu Amenhotepa III. Druhá pro změnu Amenemhabovi, který byl hlídačem dobytka patřícího chrámu boha Amun Re.

Kvůli neukázněným turistům se nesmí fotit

Naprostá většina hrobek bývá zabezpečena před neoprávněným vstupem. Ministerstvo však nechává vždy určitou skupinu hrobek otevřených, aby je veřejnost mohla navštívit. Ostatní hrobky v té době odpočívají od náporu turistů a související vlhkosti vzduchu.

V Údolí králů panuje také úplný zákaz fotografování. Mnoho lidí totiž používalo i navzdory zákazu blesk na fotoaparátu, který způsobuje vyblednutí maleb.

Luxor Egypt