Pravdou je, že do Jeruzaléma lákají většinu turistů především slavné památky, jakými jsou Zeď nářků, mešita Al-Aksá, bazilika Svatého hrobu, Skalní dóm, Citadela… Kdo ale netrvá jen na historii, nebo má malé děti, mohl by se vypravit i do místní zoologické zahrady. Ta nese příznačný název Biblická zoo. Najdete v ní nejen živá zvířata, ale také skulptury.

Noemova archa replika

Stihla už třikrát změnit adresu

Biblickou zoo založil profesor a entomolog Aharon Šulov společně s manželkou Jochebed v roce 1940. Inspirací jim byl příběh o Noemově arše.

Aharon Šulov s manželkou Jochebed

Chtěli shromáždit zvířata zachráněná před potopou zmiňovanou v Bibli. Tak vznikla malá zoologická zahrada v ulici Harav Kook v centru Jeruzaléma.

Biblické zoo

Od té doby se ale už několikrát stěhovala. V letech 1941–1947 jí patřil prostor v ulici Šmuela Hanaviho, další dva roky byla na Mt. Scopus, odkud ji v souvislosti s válkou za nezávislost přesunuli do Givat Komuna. Zde zůstala dlouhých 41 let, než došlo k zatím poslední změně její adresy.

umělé jezero

S velkou slávou byla znovu otevřena v roce 1993 na pozemku o rozloze 25 hektarů – v údolíčku v jihozápadní části Jeruzaléma. Obklopuje ji kopcovitá krajina čtvrtí Ein Jael, Malha a Givat Masua. Sice se teď jmenuje Tisch Family Zoological Gardens, ale původní název Biblická zoo je natolik vžitý, že se nadále používá i na oficiálních propagačních materiálech.

Jerusalem_Zoo_petting

Na tabulích najdete i citáty

V Bibilické zoo v současné době žije přes 2200 zvířat 271 různých druhů. Velký důraz je kladen hlavně na zvířata z oblasti historického Izraele, jež jsou zmiňována v Bibli. Jedná se zejména o lva asijského (také bývá označován jako lev perský), syrského hnědého medvěda, geparda, krokodýla nilského a daňka perského.

syrští hnědí medvědi

U expozic těchto a všech dalších biblických zvířat jsou nainstalovány informační tabule, na nichž jsou zveřejněny nejen základní informace, ale i příslušné citáty z Bible v hebrejštině, arabštině a angličtině.

slon v Biblické zoo

Centrum zahrady zdobí umělé jezero, které je součástí uceleného systému jezírek a vodopádů. Stromy a křoviny zde rostoucí pocházejí z oblasti Izraele, o mnohých se rovněž píše v Bibli.

Jerusalem_Zoo_spider_monkey

Kdy má Biblická zoo otevřeno?

Jeruzalémská zoologická zahrada má otevřeno od neděle do čtvrtka od 9 do 19 hodin (v pátek a v sobotu jsou návštěvní hodiny zkrácené). Výjimku tvoří svátky Jom Kippur, Jom HaŠoa a Jom HaZikaron, kdy se dovnitř nedostanete.

přímorožci

Vstupné pro dospělé vyjde na 55 šekelů (cca 360 Kč), studenti, děti od 3 let a mládež do 18 let platí 42 šekelů (cca 280 Kč), děti do tří let mají vstup zdarma.

vlak v zoo