Pro obdivovatele historických památek je zima smolným období, hodně hradů a zámků je zavřených. Naštěstí existují umělecké galerie. Jednou z nejznámějších, nejnavštěvovanějších i nejstarších na světě je florentská Uffizi.

Uffizi z dálky

Uffizi znamená kancelář

Slavná galerie vystavuje všechno od antiky až po baroko a najdeme v ní díla všech proslulých mistrů. Palác, kde „spočívají“, se začal stavět v roce 1560 pro velkovévodu Cosima I. z rodu Medici. Ten ve městě vládl od třináctého do osmnáctého století.

Benátky obraz

Původně v něm měly být kanceláře (italsky uffizi), což se tak vžilo, že název zůstal i poté, co palác začal sloužit jinému účelu a byly v něm uloženy cenné umělecké sbírky.

Uffizi chodba

Z nádvoří je výhled na řeku

Stavbu, která byla dokončena za 21 let, projektoval slavný architekt Giorgio Vasari a dal jí tvar písmene U, kdy se úzké a dlouhé vnitřní nádvoří otevírá k řece Arno. I tak impozantní vzhled asi rozhodl o změně a místo úředníků se zde ocitly obrazy a sochy.

Uffizi nádvoří

Zabírají 45 velkých sálů, v 15 jsou obrazy z dob florentské renesance, ve zbývajících díla dalších italských a zahraničních umělců z různých výtvarných slohů.

Uffizi poránu

V zimě se fronta obvykle neklikatí

Většina znalců umění si prohlídku galerie rozvrhne na pár dní, ostatní se soustředí na sály 10 až 15, kde jsou nejslavnější obrazy – Jaro a Zrození Venuše od Botticelliho nebo Zvěstování a Klanění mudrců přisuzované Leonardovi da Vincimu.

Botticelli Vítaní jara

Výhoda návštěvy galerie v zimním období tkví také v tom, že není tak velká fronta u vstupu. V sezóně se v ní stojí od časného rána třeba až do brzkého odpoledne…

Uffizi zvenčí

Svatá rodina nastolila nový směr

Raritou je osmistěnný sál číslo osmnáct, kam vládnoucí rodina po staletí soustředila svá nejvzácnější umělecká díla. Mezi nimi vyniká římská socha z 1. století př. n. l., zvaná Medici Venus, považovaná kdysi za nejerotičtější evropskou sochu.

Medici Venus

V italské Uffizi najdeme jen jediný obraz od Michelangela, ten ale stojí za to. Je jím Svatá rodina z roku 1504. Jeho jedinečná kompozice a ostré barvy výrazně ovlivnily styl zvaný manýrismus.

Urbinská Venuše provokovala puritány

Z dalších malířů tu je zastoupen Rafael (Madona se stehlíkem), Rubens, Caravaggio, Rembrandt, Van Dyck či Tizian s Urbinskou Venuší (ta byla ve své době označována za nejhnusnější, nejodpornější a nejobscénnější obraz na světě) a další slavní mistři.

Urbinská Venuše

Galerie přitahuje architekty

Uffizi ve Florencii navštěvují kromě znalců výtvarného umění i architekti, kteří obdivují např. citlivé zakomponování antických dórských sloupů do renesanční stavby

Uffizi v noci