Morske orgulje, tedy Mořské varhany, jsou světovým unikátem, který můžete obdivovat v chorvatském Zadaru. Jsou instalovány na místě zvaném Punta, což je západní špička městského poloostrova, a jsou zabudovány do stupňovitě upravené pobřežní zdi.

Hudební produkci zajišťují vlny

Mořské varhany v Chorvatsku tvoří systém pětatřiceti trubek o rozdílném průměru. Jsou zároveň různě dlouhé a odlišný je i sklon jejich uložení. Na trubkách jsou nasazené píšťaly, které vydávají zvuky sedmi akordů složených z pětatřiceti tónů. „Hudbu“ vyluzuje proud vzduchu vytlačovaný v trubkách vlnami moře.

Mořské varhany svádějí k relaxaci

U varhan vytvořili široké schodiště, po němž lze sejít až k mořské hladině. Nebo můžete na jeho stupních posedět a zaposlouchat se do „zpěvu moře“.

Mořské varhany

Architekta inspirovaly nevšední zvuky

Autorem unikátu je zadarský architekt Nikola Bašić. Tvůrce prý inspiroval přírodní jev – zvuky, které se v blízkosti Zadaru za určitých přírodních podmínek (při alespoň menším vlnobití) ozývají z vodou zaplavované skalní rozsedliny na pobřeží. Coby poradci mu pomáhali odborníci ze známé továrny na varhany, firmy Hefner, kteří provedli i úvodní „naladění“ soustavy.

Mořské varhany Zadar