To, že se do Egypta jezdí za sluncem, mořem či památkami, je známá věc. Mnozí z těch, co absolvovali poznávací cestu lodí, která obkrouží pyramidy a spoustu chrámů, se domnívají, že viděli vlastně všechno.

To je velký omyl, existuje tu řada pozoruhodných a turisticky nedotčených lokalit. Mezi nejkrásnější bezesporu patří i místo zvané Dendera, egyptsky Tareret.

Dendera Egypt

Původně zde bylo pohřebiště

Najdeme ho na jihu, v dávném Horním Egyptě, jeho historie je prastará. Nejstarší svatyně tu existovaly již ve Staré říši (cca 3000 – 2700 př. n. l.), když celá tato oblast sloužila zejména jako pohřebiště.

Jakmile se začaly budovat honosné hrobky, byla trochu zapomenuta a největšímu rozkvětu se tak těšila až o mnoho staletí později, kdy zemi vládli Ptolemaiovci (305 – 30 př. n. l.) a Římané (30 př. n. l. – 395 n. l.).

Tehdy postupně vznikl rozsáhlý areál o rozloze 280 x 290 metrů, obehnaný mohutnou ohradní zdí (10 až 12 metrů širokou a 10 metrů vysokou) z nepálených cihel.

zbytky zdí v Dendeře

Zeď měla připomínat praoceán

Ta je kupodivu i do dneška velmi dobře zachovalá. Dokonce tak, že lze pozorovat, jak byla stavěna ve vlnitých liniích, jež měly zřejmě symbolizovat dávné vody praoceánu Nun, který prý existoval před samým stvořením světa.

Staří Egypťané také věřili, že právě toto místo je jedním z hrobů zavražděného boha mrtvých Usira a mělo pro ně velký náboženský význam.

chrám bohyně Hathor

Sloupy zdobí hlavy se zvířecíma ušima

Dominantou Dendery je chrám zasvěcený bohyni Hathoře, jejímu muži Horovi a synu Ihejovi. K němu vedla cesta zdobená sloupořadím a rozlehlým nádvořím, tou museli všichni projít, aby ho mohli spatřit. Uvnitř se zachovala nádherná síň.

Ta je zdobená čtyřiadvaceti velkolepými sloupy, zakončenými hlavami bohyně, jež jsou zdobené kravskýma ušima, masivní parukou a v ní uloženým symbolem Měsíce.

sloupy v Dendeře

Dendera ukrývá i laboratoře

Z dalších zajímavostí v této části Egypta najdeme síň s obětními stoly, kapli, nejsvětější svatyni, ale i laboratoře, kde se patrně vyráběly parfémy a oleje. Jsou tu sklady pro uchovávání potravin, jakými byly kupříkladu víno, nejrůznější druhy ovoce a obiloviny.

Dochovala se i místnost, která sloužila jako pokladnice, a mnoho dalších, o jejichž významu toho moc nevíme.

výzdoba

Originál zvěrokruhu skončil v Louvru

V podzemí najdeme hluboké krypty, naopak na střeše stojí několik kaplí zasvěcených Usirovi. Celý chrám je nádherně vyzdoben reliéfy s astronomickou či astrologickou tématikou, včetně proslulého zvěrokruhu. Jde ale bohužel o kopii. Originál je v Louvru, kam ho přivezl Napoleon.

zvěrokruh

Jižněji, blízko pozůstatků posvátného jezera, stojí římský chrám z doby císaře Augusta, věnovaný bohyni Eset.