Šikmá věž v Pise na náměstí Piazza dei Miracoli patří mezi nejznámější stavby světa hlavně proto, že se ani přes své naklonění nezřítila. Slouží jako zvonice sousední baziliky, postavené na oslavu vítězství nad arabskou flotilou v roce 1063. Prostředky byly získány právě vydrancováním její bohaté kořisti.

Tvůrci netušili, kde stavějí

Další takřka souběžně probíhající stavbou byla křtitelnice, dokončená L.P. 1153. Šlo o největší projekt svého druhu na planetě, víru pravou zde jako miminko přijal i Galileo Galilei. Zvláštní zmínku zaslouží ozvěna, která se nádherně nese vzduchem

křtitelnice v Pise

Základní kámen věže byl položen už v srpnu 1173, ale krátce poté se začala varovně naklánět a práce byly přerušeny na více než sto let. I když byla dávána vina tvůrcům, později se ukázalo, že za tento nedostatek, který z ní později učinil raritu, nemohli.

Na zvoleném místě v Itálii se před mnoha staletími nacházelo rozhraní mezi pevnou půdou a vodním kanálem, což nemohli tušit, v plánech města o tom neexistovala ani zmínka.

Pisano zvítězil nad obří rukou

Radní tak v roce 1298 stáli před otázkou, zda ji zbořit, nebo – s obrovským rizikem – dokončit. Padaly nesmyslné návrhy, například aby ji podepřela socha s obří rukou svatého Raniera, patrona města. Nakonec zvítězilo řešení angažovat Giovanniho Pisana.

Ten právě dostavěl úchvatnou katedrálu v Sieně a zdál se být tím pravým mužem. A záhy se ukázalo, že byl, pak už práce postupovaly vcelku rychle.

Pohrál si s gravitací

Pisano především rezignoval na snahy věž nějak narovnat, naopak geniálně využil gravitačních zákonů a dokázal je přizpůsobit situaci – původní náklon byl totiž na opačnou stranu! Jako klíčová se ukázala hlavně otázka projektování posledních pater, těch mělo být víc.

Když proměřil sklon, zjistil, že by je šikmá věž v Pise neunesla. Tak postupoval úplně obráceně, odshora dolů. Postavil nejdřív dvě horní a na vrchol stavby nasadil masivní zvonici.

šikmá věž v Pise

Šikmá věž v Pise svítí díky mramoru

Udělal to tak důmyslně, že tím zatížil střed a současně vyvážil její hrozivé vychýlení. Poté, co věž dokončil (aniž by spadla), nastalo všeobecné slavení. Z dálky přitahovala pozornost jak bizarním tvarem, tak skutečností, že je z čistě bílého mramoru, tudíž doslova svítí.

Nicméně zub času zapracoval a šikmá věž v Pise se začala znovu hrozivě naklánět. V roce 1990 musela být na 11 let uzavřena, aby proběhly záchranné práce, která vrátily sklon z 5,5 na 4 metry.

Pagoda Chu-ču je více nahnutá

I přes svou proslulost není šikmá věž v Pise zdaleka nejšikmější stavbou světa, tu najdeme odsud hodně daleko, až v čínské Šanghaji. Jde o devět set let starou (a o patro vyšší) pagodu Chu-ču, která kdysi sloužila jako obří schránka pro buddhistické památky.

pagoda Chu-ču

Má sklon neuvěřitelných sedm stupňů. Bohužel se nedochovaly plány ani dokumenty, takže nevíme, jak to tehdejší architekti dokázali. Díky svým šikmým očím těžko…

pagoda Chu-ču