Nejznámější a zároveň nejmenší z římských pahorků, Kapitol, byl od založení města symbolem jeho moci. Podle pověsti zde první chrám postavil už Romulus. Pochopitelně ho zasvětil nejvyššímu bohovi, Jupiterovi.

Ze skály dříve házeli nepřátele

Postupně však místo ztrácelo na významu, až do roku 1536 bylo pouhým tržištěm. V tomto roce ovšem papež Pavel III. pověřil slavného Michelangela Buonarrotiho, aby zpustlému prostranství navrátil slávu a moc.

Podoba, kterou mu génius vtiskl, zůstala dodnes. Uprostřed stojí socha císaře Marca Aurelia, jižní stranu pokrývají spíše sady a zahrady, na východě je Tarpejská skála. Z té byli shazováni nepřátelé…

Kapitol a socha císaře Marca Aurelia

Paláce stojí na Piazza del Campidoglio

Dnes má většina návštěvníků jiný cíl, a to Kapitolská muzea na náměstí Piazza del Campidoglio. Byla otevřena v osmnáctém století a tvoří je čtyři paláce – Dei Conservatori, Nuovo, Senatorio a Caffarelli-Clementino.

První sbírky v nich byly umístěny už o tři sta let dřív, šlo o cenné kousky starožitného umění, včetně šperků, archeologických nálezů, mincí apod.

náměstí Piazza del Campidoglio

Kojící vlčice je symbolem města

Palazzo dei Conservatori ze 14. století původně sloužil jako soud. Zde najdeme hlavně antické umění starověkého Řecka a Říma i cenné etruské artefakty (z těch toho mnoho nezbylo), knihovnu a nádvoří s několika fragmenty sochy císaře Konstantina II.

Palazzo dei Conservatori zvenčí

V prvním patře, v jedné z nejstarších částí budovy, je vystaven symbol Říma, socha vlčice, která podle pověsti odkojila jeho zakladatele, bratry Romula a Rema.

Kapitolská muzea: socha vlčice

Asi největší pýchou je nejstarší veřejná sbírka obrazů mistrů jako Caravaggio, Tizian a Rubens, k obdivovaným exponátům patří ukázky keramiky, porcelánu či šperků.

Palazzo dei Conservatori

Umírající Gal kopíruje řeckou kulturu

Na stavbu navazuje mnohem mladší – Palazzo Nuovo ze 17. století. Tam k nejvyhledávanějším exponátům patří kašna se sochou Marforia ze 2. století n. l. v přízemí a rozsáhlé sbírky z období starého Egypta – sarkofágy, sochy a portréty.

Staří Římané byli obdivovateli předcházející řecké kultury, kterou hojně kopírovali. I taková díla se zde najdou, například Umírající Gal a Venuše Kapitolská.

Palazzo Nuovo

Úřad láká na Lapidárium

Z jiného soudku je pak Palazzo Senatorio, tento palác sloužil již od 12. století jako vrchní sídlo Úřadu města Říma. Tím zůstal dodnes.

Veřejně přístupné je jen podzemí se dvěma galeriemi (jmenují se Lapidárium a Tabularium), kde jsou staré nápisy, mozaiky či pozůstatky starobylých chrámů.

Palazzo Senatorio

Mussoliniho nahradily mince a šperky

Poslední, Palazzo Caffarelli-Clementino ze šestnáctého století, ke komplexu nepatřil. Ještě před asi dvěma sty lety v něm bylo velvyslanectví Pruska, připojen byl až v roce 2000. Možná se tak dlouho váhalo proto, že zde bylo muzeum Benita Mussoliniho.

Uvnitř dnes najdeme sbírky mincí, medailí a šperků, které si návštěvníci mohou prohlédnout teprve od roku 2003. Expozice mincí je dále doplněna o sochy, busty, obrazy a fresky.