Takřka mystický pohled se vám naskytne, pokud navštívíte vesničku Curon Venosta v jižním Tyrolsku (německy Graun Im Vinschgau), která se nachází u jezera Lago di Resia v bezprostřední blízkosti trojmezí Rakouska, Itálie a Švýcarska. Právě při pohledu na jezero zaváháte, zda se vám to jen nezdá. Přímo z jezerní vody totiž vystupují zdi staré kostelní věže.

Jde o středověkou zvonici z roku 1300, jež patřila ke kostelu v původní vesnici. Ta však byla uměle zaplavena při výstavbě přehradní nádrže Lago di Resia (Reschensee).

Inženýrův plán zhatilo tání

V polovině 19. století přišel inženýr Josef Duile Curon s nápadem, že se hladina zdejšího přírodního jezera Mittersee sníží, aby se získala nová zemědělská půda. Jenže záměr nebyl zrealizován, protože v roce 1855 došlo v lokalitě ke katastrofě zaviněné masivním táním sněhu z hor a silnými dešti. Voda ze zdejších jezer Haidersee a Mittersee (dnes jsou součástí Reschensee) provalila hráze a smetla čtyři vesnice – Burgusio, Clusio, Laudes a Glorenzu.

Místní si přehradu nepřáli

Od původního plánu bylo upuštěno a začalo se místo toho jednat o stavbě přehrady, která by zadržela velké množství vody a kromě toho vyráběla i elektrickou energii. Roku 1939 bylo rozhodnuto, že tu vznikne obří nádrž. Obyvatelé oblasti Val Venosta nad plány vládních politiků v čele s Mussolinim nejásali.

Když pak projekt zastavil příchod druhé světové války, doufali, že vše upadne v zapomnění. Ale nestalo se tak a již v roce 1947 se začalo s přehradou znova. A místním lidem už nepomohly demonstrace ani návštěva u papeže.

Lago di Resia neboli Reschensee

Voda zaplavila 677 hektarů půdy

Roku 1950 byla přehrada hotová. Přes 160 rodin přišlo bez náhrady o své pozemky, domy i statky. Jedinou připomínkou původní vesnice Curon je „vodní“ věž. Tu se podařilo zachránit, jinak byly všechny opuštěné domy srovnány se zemí a budova kostela byla zbourána rovněž.

Proč se na Lago di Resia vypravit v zimě?

Když v zimních měsících jezero Lago di Resia v Itálii zamrzne, lze ke zvonici přijít po ledu. Podle místní legendy je právě za zimních večerů možné z věže zaslechnout zvony. Ty přitom byly odstraněny týden před demolicí chrámové lodi a napuštěním jezera.

jezero Lago di Resia v zimě