Národní park Gyeongju (Kjongdžu) v Jižní Koreji, kterému vévodí hora Toham-san, je plný nejen přírodních krás, ale především historických památek. Z nich jsou nejcennější svatyně Seokguram (Sokkuram) a Bulguksa (Pulguksa), ležící na jeho svazích.

výhled od svatyně Seokguram

První fascinuje monumentální sochou

Prvně jmenovaná je z osmého století, uvnitř se nachází jedna z nejmonumentálnějších soch Buddhy na světě, ten je zobrazen s vědoucím pohledem upřeným na moře. Jeho obočí připomíná srpky měsíce, přimhouřené oči značí stav hluboké meditace, kudrnaté vlasy na vrcholu hlavy svázané do uzlu jsou znakem nejvyšší moudrosti.

Buddha ve svatyni Seokguram

V obličeji se tajemně snoubí mužná síla s náznakem ženského půvabu. Oblečený je v elegantně nařaseném rouchu, sedí v lotosovém květu. Ruce má poskládané v gestu naznačujícím, že vítá všechny svědky, přítomné jeho nirváně.

Těmi je deset učedníků, tři Bódhisattvové, což jsou učenci těsně před osvícením, a dva hinduističtí bohové. Jejich portréty jsou velmi realisticky a jemně vytesané.

Buddha ve svatyni Seokguram

Seokguram patřil výlučně panovníkům

Jde prostě o vrcholnou ukázku asijského umění. I díky tomuto mistrovskému dílu, vzniklému z jediného bloku 3,5 metru vysoké žuly, je na Dálném východě celý komplex považován za jeden z největších náboženských i architektonických skvostů.

A to navzdory velmi malým rozměrům, má jen sedm metrů. Nejvíc udivující je skutečnost, jak stavbu, která začala už v roce 742, Korejci technicky dokonale zvládli…

svatyně Seokguram

Přitom měli k dispozici jen velmi omezené a primitivní prostředky. Nemohli například tesat svá díla přímo do skály, což je mnohem jednodušší, ale do velice tvrdé žuly. Jak to dokázali, věděli jen oni sami, zvlášť s tak filigránskou precizností.

svatyně Seokguram

Navíc je vidět, že vnitřní prostory mají svoji určitou filozofii. Všechny postavy nejsou sestaveny nahodile, ale podle určitého klíče.

I z něj je patrné, že jeskyně Seokguram v Jižní Koreji sloužila jako soukromá kaple panovníků, kteří v ní viděli možná až nadpřirozenou baštu ochraňující jejich království.

hlavní brána k Seokguram

Bulguksa sloužila i chudým lidem

Pro ostatní nechal údajně Kim Dae-seong, rádce krále Sedžonga, postavit chrám Bulguksa. Ten stojí od roku 751 v půlce hory Toham-san. Zasvětil ho rodičům, ale s tím, že rozlehlý komplex kamenných chrámů a pagod bude sloužit i široké veřejnosti.

komplex Bulguksa

Uctívány byly až do čtrnáctého století, kdy korejští panovníci dali přednost čínskému náboženství, konfuciánství, a tím svatyně upadly v zapomnění. Naštěstí je nepotkal osud mnoha jiných staveb, z nichž zbyly jen ruiny, ale zachovaly se dodnes.

Navíc byl v roce 1996 při vykopávkách v Bulgukse objeven poklad, který zahrnoval i papírový svitek Dharani Sútra z let 706 až 751, první tištěný dokument na světě.

národni park Gyeongju