Nejvýchodnější bod Arabského poloostrova se nazývá Rass al–Hadd, v překladu je to místo „na konci světa“. A právě do této ománské lokality míří želvy z celého Indického oceánu, nachází se tu totiž želví porodnice.

Zájemci zde mohou přespat

Turisté tu mohou pod dohledem zkušeného průvodce přenocovat a sledovat zástupy mořských želv, které si na písčitých plážích v Ománu vyhrabávají zhruba půl metru hluboké jámy, do nichž kladou vejce. Želvy tu nakladou až pět milionů vajec, z nichž se líhnou malé želvičky.

želví porodnice v Rass al-Hadd

Varani i krabi mají smůlu

Želvy mají celou řadu přirozených nepřátel, mezi které patří například varani, lišky, mořští ptáci či krabi, ale někdy také rybáři. Z tisícovky vajec či čerstvě vylíhlých želviček by přežila jedna, možná dvě. Právě proto tu vznikla monitorovaná želví porodnice. Její zaměstnanci nakladená vejce hlídají, případně přenesou do bezpečné zóny, která je obehnaná plotem.

želví porodnice v Rass al-Hadd

Samičky se rodí dál od moře

Většinu návštěvníků želví porodnice zajímá, podle čeho se pozná, kdy se narodí „holka“ a kdy „kluk“. To záleží na tom, kde jejich matka vyhloubila díru. Pokud jsou vejce nakladena blíže u vody, kde je teplota písku nižší, rodí se samečci. Jestliže zvolí vzdálenost 100 metrů a dál od mořské hladiny, vylézají ze skořápek po 60 dnech samičky.

želví porodnice v Rass al-Hadd