Italské město Matera, které je zároveň centrem stejnojmenné provincie, patří k nejpodivuhodnějším místům v zemi. Najdeme ho na okraji hluboké strže ve vyprahlém vnitrozemí kraje Basilicata na jihu Itálie.

Dělí se na horní čtvrť, která žije svým rušným životem, a poklidnou dolní Sassi (v překladu Jeskyně). Ta je ovšem unikátní z archeologického i památkového hlediska. Místní totiž dříve žili právě v obydlích, vyhloubených do skály. Kontrast mezi těmito dvěma částmi města Matera je obrovský a právě to z něj dělá obrovskou raritu.

dávná obydlí ve městě Matera

Starobylá sídliště vznikala náročným způsobem

Kdy lidé začali vytesávat do zdejších měkkých vápenců tyto unikátní příbytky a jaký k tomu měli důvod, nikdo neví. První nálezy osídlení pocházejí už ze starší doby kamenné, znali je určitě i staří Římané, kteří se o nich zmiňují ve svých análech.

Dalším unikátem je, že některé jeskyně byly navzájem propojené. Sloužily v podstatě jako starobylá, prehistorická sídliště a tvoří místy záhadný labyrint. Jejich výstavba nebyla zcela určitě nijak jednoduchá. Musely být pracně vyhloubeny do nehostinného terénu ve svahu, na jehož konci se nachází roklina. Nejlepší výhled na celou tuto oblast je ze silnice nazvané Strada Panoramica.

Matera v Itálii

Nalézá se zde i spousta kostelů a klášterů

Horní město zažilo největší rozvoj po 2. světové válce, kdy se v jeskyních začala šířit malárie, která ohrožovala až 20 tisíc obyvatel. Ti sem byli (i násilím) vystěhováni.

Jeskyně pochopitelně nemohly uniknout církevním hodnostářům a mnichům, kteří pro tyto prostory měli odjakživa slabost. Je tu vydlabaných 120 svatostánků, kostelů i klášterů, z doby od osmého až do třináctého století (tehdy byla postavena katedrála).

Některé, rozlehlejší, zabrala pro změnu šlechta a začala v nich, ale hlavně před nimi, budovat své honosné vily. Mnohé jsou dnes ozdobou města Matera (mapa).

Matera v Itálii

Rytíři s nadšením riskují

Všechny zachovalé archeologické artefakty i cenné nálezy jsou soustředěny do muzea Museo Archeologico Nazionale „Domenico Ridola“. Příznivci výtvarného umění tam dostanou také tip na místa, kde se nalézají autentické jeskynní chrámy, vyzdobené starobylými freskami.

Tito nadšenci určitě nevynechají návštěvu románského dómu s neobvyklou sochařskou výzdobou a obrazem Madonny della Bruna, patronky města, od neznámého umělce. Najdou ho na Plazza de Duomo.

Na počest této světice a sv. Františka z Assisi, který zde nějaký čas pobýval, se každého 2. července pořádá slavnost spojená s procesím. Slouží se mše, navíc se tu scházejí i novodobí rytíři na koních. Ti pak zkoušejí výdrž nejen svou, ale i svých ořů, kdy procházejí městem a v hlučícím davu, který je pochopitelně znervózňuje, se na nich snaží udržet co nejdéle.

město Matera

Matera nabízí hodně nevšední ubytování

Těm, kdo viděli film Mela Gibsona Umučení Krista, budou určité scenérie města Matera asi povědomé. A oprávněně, v některých částech se totiž opravdu natáčel, protože se tam nalézají dobře zachované lidové čtvrti původního antického města.

Ti, kdo touží po nevšedním zážitku, mohou využít netradiční ubytování v jeskyních, rekonstruovaných tak, aby byly luxusní, ale zároveň co nejvíc autentické…

ubytování ve skále