Maďarsko bylo za éry Československa častým cílem našich turistů. Po rozpadu zájem dost upadl, což je škoda. Jedním z mála míst, kam se jezdí i nyní, je jezero Balaton. Přitom je to země, která má co nabídnout, včetně opravdových kuriozit. Jednou z nich je vesnička Hollókő v pohoří Cserhát, kde se jakoby zastavil čas. Žije se v ní tak jak na začátku minulého století, obyvatelé cíleně ignorují novoty a změny.

Hollókő v létě

Místní chodí běžně v krojích

V chalupách – hlavně ze sedmnáctého a osmnáctého století – jich bydlí čtyři stovky, ovšem založení Hollókő se datuje ještě o pět set let dřív, do doby po skončení mongolské invaze.

Malý kopec v rovinaté krajině k osídlení přímo vybízel. Domy jsou postaveny kolmo k ulici na stejném principu, mají komoru, kuchyň a zdobenou světnici. Centrem je však kuchyň s pecí, kde hospodyňky dodnes pečou chléb a i u nás oblíbené langoše. Někde na ní lze po vzoru hloupého Honzy levně přespat.

Opuštěné domy slouží jako muzea či prodejny řemeslných výrobků, je tu i zachovalý tkalcovský dům a kostelík. Stojí ve středu osady, má šindelovou střechu a pochází z pozdně gotického období.

vesnice Hollókő

Některé ulice jsou dlážděné původním kamením. Mimo svérázné architektury i krásné krajiny se zde můžete setkat s mnoha lidovými zvyky a vidět pestrobarevné kroje. Běžně lze ze vsi Hollókő slyšet tóny lidové hudby, v níž dominují housle a – jak jinak – cimbál.

vesnice Hollókő

Legenda maskuje řádění Turků

Zajímavá je také zřícenina hradu ze třináctého století, viditelná už z dálky. Podle tajemné legendy zde při stavbě pán sousedního hradu Pusztavárhegy, Andrew Kacsics, jemuž jedno sídlo nestačilo, uvěznil krásnou dívku. Chůva, ve snaze jí pomoci, se spolčila s ďáblem. Ten povolal „armádu“ havranů, kteří každý večer odnášeli kameny.

A neustali, dokud děvu neosvobodili. Z toho pochází název Hollókő – Havraní kámen. Ve skutečnosti byl hrad pobořen během tureckého obléhání ve středověku…

zřícenina hradu

Velikonoce mají v Hollókő vybudovanou tradici

Vesnice Hollókő je přístupná i v zimě, místní muži si krátí čas vyřezáváním artefaktů ze dřeva, ženy vyrábějí hliněné zboží a pestré výšivky podle původních vzorů. O nedělích a svátcích si oblékají typické vrstvené sukně a vysoké čepce, patří to k místnímu koloritu.

Mimořádně zajímavé jsou oslavy Velikonoc. Jedním z dodržovaných zvyků, známých i u nás, je polévání dívek studenou vodou. To jim má zajistit, aby zůstaly dlouho mladé.

kraslice

Rozdíl je možná v intenzitě, mládenci na ně lijí plná vědra. Když vyjdou svátky jara na první termín (27. 3.), kdy je ještě dost zima, není to určitě nic příjemného, ale děvčata se statečně usmívají. Dodržují se i další zvyky, velkou událostí je procesí. To se v této části Maďarska koná na Velký pátek.

Další akcí je průvod věřících na oslavu zmrtvýchvstání. Oku gurmána pak zalahodí kulinářské stánky, nabízející výtečnou velikonoční šunku.

Velikonoce v Hollókő

Přespat lze i v nedalekém kempu

Hollókő leží přibližně 100 km od Budapešti, takže se tam lze docela snadno dostat. Za zmínku stojí, že místní, říkají si Paloczané, jsou neobvykle přátelští a pohostinní, a tak je každé dostupné přání turistů promptně splněno.

Pokud jde o ubytování, je lepší si penzion (hlavně na Velikonoce) zajistit včas, jinak lze použít blízký kemp. V okolí je spousta možností na výlety, ať pěšky či na kolech…

vesnice Hollókő v zimě