York – sídelní město hrabství Yorkshire, největšího i nejvýznamnějšího v Anglii – nebývá obvykle plný cizinců, tudíž v něm nenajdeme ani moc hotelů. Je navíc malý (žije tu zhruba stejně obyvatel jako v Plzni) a není nutné v něm zůstávat déle než několik hodin.

Duchy se to zde doslova hemží

Dá se projít za necelý den – avšak s prošoupanými botami, protože míst, která stojí za zhlédnutí, je dost. Některé turisty možná odradí fakt, že York leží na dalekém severu (mapa), je na hony vzdálený od Londýna.

město York

I když si s ním, pokud jde o historický význam, v ničem nezadá. Naopak – kdysi byl metropolí Anglie právě York, založili ho Římané už v roce 71.

Hodně návštěvníků přitahuje i pověst nejstrašidelnějšího města Velké Británie. Jen za poslední léta tu prý bylo spatřeno sto čtyřicet duchů a v jednom z nejstarších domů, Treasurer’s House, prý jakýsi instalatér viděl procházet celou římskou legii!

strašidelný Treasurer's House

Vzplál v katedrále Eliášův oheň?

Míří sem i biotronici. Zbytky budov kláštera, zničeného králem Jindřichem VIII., které se jako memento tyčí v údolí řeky Skell, vyzařují prý velice zvláštní energii.

ruiny kláštera ve městě York

Je fakt, že obrovské zčernalé a zvětralé kameny, zbytky klenby, zdí či chrámu, včetně dvacetimetrových oken, působí hodně tajemně.

ruiny kláštera ve městě York

Záhadou je i událost, která se stala v gotické Yorské katedrále v centru města; ta je jednou z největších v severní Evropě. V roce 1984 zničil jižní část velký požár a dodnes vědci nenašli jeho příčinu. Mluví sice o Eliášově ohni, ale nikdo neviděl typicky modré světlo, které ho vždy provází…

Yorská katedrála

Každopádně nelze popřít fakt, že katedrála vzbuzuje respekt svými rozměry a uvnitř si člověk připadá strašně maličký – zejména v hlavní lodi, která je její dominantou.

Věž na pahorku připomíná muffin

Dalším hodně navštěvovaným místem je Cliffordova věž, v žertu někdy nazývaná muffin. Na pahorku nad městem ji nechal postavit Vilém I. Dobyvatel – jako normanský hrad. Ten byl několikrát dobyt i přestavován. Sloužil rovněž jako vězení, teď je otevřený veřejnosti.

Cliffordova věž

York má kouzlo i díky řadě muzeí a množství úzkých uliček v centru města. Jednou z nich je The Shambles, v překladu to znamená něco jako masné krámy. Je plná nejen hezkých baráků, ale i krámků se vším možným a také hospod. Stojí zde i rodný dům mučednice a světice Margaret Clitherow, dnes přeměněný na její svatyni.

ulička The Shambles

Zajímavá je taktéž cesta k pobřeží národním parkem Nort York Moors. Tvoří ho pustá vřesoviště a slatiny, ale mají půvab. Stejně jako stará železnice, tu po zrušení nadšenci obnovili i s parní lokomotivou, jež končí v přímořském městě Whitby.

Ve městě York narazíte na jazykovou bariéru

Do rozpaků se v Yorku dostanou cizinci při komunikaci s místními. Nářečí, kterým hodně z nich mluví, je sice prastaré, ale nerozumí mu ani rodilý Brit! Vychází totiž nejen ze staré angličtiny, ale i z norštiny, asi jde o pozůstatek po nájezdech Vikingů.

Takže je v podstatě jedno, jestli umíte anglicky, nebo ne, stejně se nedomluvíte jinak než mimikou…

most ve městě York