V posledních letech je stále populárnější cestování nebo putování za určitým typem objektů – například po sakrálních stavbách, za památnými stromy či rozhlednami. V příhraničních oblastech Francie a Belgie se dá dokonce zorganizovat výprava za zvonicemi.

Belgické zaujaly dříve

Na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jich v současnosti figuruje šestapadesát. V belgických Flandrech a Valonsku jich najdete třiatřicet, v severofrancouzském kraji Nord–Pas-de-Calais a v Pikardii jich stojí třiadvacet. Belgické zvonice byly, až na jednu výjimku, zapsány dříve, již v roce 1999, o šest let později pak byla oblast rozšířena přes hranici do Francie

radniční zvonice v Dunkerque

Většina staveb je světských

Zvony se od 5. století našeho letopočtu využívaly v klášterech, do kostelů a měst se začaly rozšiřovat až od 10. století. V našem případě se v naprosté většině jedná o světské stavby, které vznikly jako chlouba měst. Věže těchto zvonic jsou zdaleka viditelné, symbolizovaly bohatství měst i jejich svobodu, vypovídaly o moci konšelů.

Z francouzské třiadvacítky jsou pouze dvě „klasickými“ kostelními zvonicemi – v Dunkerque (tohle město ale má shodou okolností dvě zapsané věže, mimo zvonice kostela Saint-Eloi i zvonici radnice) a v Cambrai (věž kostela sv. Martina). Všechny ostatní jsou městské.

zvonice Saint-Eloi v Dunkerque

Zvonice mají základ ve tvaru čtverce

Dalším shodným rysem je obdobný stavební plán. Ze základů vyrůstá tělo věže čtvercového průřezu. Je zakončené vrcholovou částí, sloužící často jako pozorovatelna, a střechou, nejčastěji v podobě tenkého hrotu.

zvonice v Arrasu