Grenoble ve Francii si sportovní nadšenci připomenou jako dějiště olympiády, odkud v roce 1968 skokan Jiří Raška přivezl historicky první zlatou medaili. Dobře ho znají i lyžaři, zdejší sjezdovky jsou vyhlášené. Na jaře – a taky v létě a na podzim – však do těchto končin jezdí hlavně křesťané a příznivci architektury. Ty přitahuje poblíž osaměle stojící klášter (a zároveň hotel). Je pojmenovaný podle nedaleké vesnice La Salette, rozprostírající se v klínu hor ve výšce 1 800 metrů.

Cestou k němu návštěvníci obdivují alpské masivy, místy stále ještě zasněžené, jinde, na svazích nakloněných k slunci, už plné pestrobarevných kvetoucích květin a rostlin.

areál kláštera La Salette

Řidiči se musí mít na pozoru

Všude kolem je naprosté ticho, jde o místo podivuhodné krásy a míru, kde se lze dle libosti kochat. To se ale netýká řidičů, ti musí věnovat pozornost jízdě. Dlouhá a úzká silnice plná serpentin, vlnících se jako had, prověří jejich schopnosti.

Pak se před jejich očima najednou objeví monumentální klášter La Salette (mapa), vypadající jako nějaké orlí hnízdo umístěné uprostřed strmých horských štítů.

sochy před klášterem La Salette

Panna Marie si postěžovala pasáčkům

Původně tu stála jen malá svatyně, která připomínala zázračné zjevení Panny Marie, k němuž došlo v sobotu 19. září 1846.

Dvě děti z osady Abladins, jedenáctiletý Maximin a patnáctiletá Melánie, pásli na úbočí dvoutisícové hory Gargas ve Francii malé stádo. Kromě psa šlo o osm krav a jednu kozu. Odpoledne, unaveni náročným výstupem i hlídáním zvířat, aby se nerozprchla, oba na chvíli usnuli.

sochy u kláštera La Salette

Vzbudilo je oslnivé světlo, z něj vystoupila ženská postava a nespokojeně si dětem stěžovala, že víra v ni, matku Ježíše, spasitele lidstva, upadá, a vyzvala děti, aby poselství zvěstovaly ostatním. Ty uposlechly a vylíčily svůj zážitek ve vsi.

Asi hodně přesvědčivě, protože hned druhý den tři místní, kteří uměli číst a psát, celou událost zaznamenali a zvěst o ní se rychle šířila celým krajem.

umělecké ztvárnění zjevení v La Salette

Komise dala dětem za pravdu

Protože je ale dětská fantazie bezbřehá, jmenoval biskup z Grenoble komisi, která celý rok důkladně prošetřovala tento příběh a „vyslýchala“ aktéry. Pak vydala zprávu, že šlo nepochybně o pravé zjevení Panny Marie, což byl důvod k výstavbě svatyně.

Ta pak byla postupně rozšiřována na klášter La Salette, jehož základní kámen byl položen 25. května 1852. Stavba trvala i kvůli neschůdnému terénu čtrnáct let.

klášter La Salette večer

V La Salette spatříte nejrůznější výjevy

V druhé polovině devatenáctého století pak přibyl trojlodní kostel z černého kamene s nádechem do modra, působí starobyle a impozantně. Okna ve třech řadách nad sebou, zdobená vitrážemi, vpouštějí dovnitř venkovní světlo, které se rafinovaně odráží na stěnách v různých barvách, podle toho, jak je právě venku.

Při slunečním svitu je logicky nejpůsobivější. Uvnitř jsou výjevy ze života Ježíše, ale i denní lopoty prostých venkovanů z okolí, neschází ani postavy apoštolů.

interiér kostela

Chrám ukrývá tři srdce

V čele chrámu stojí bílá socha Panny Marie Lasalettské, koncipovaná tak, aby ten, kdo přijde kdykoliv, ve dne i v přítmí, viděl její stín na stěně, což jí dodává magické vzezření. Dvě velké černé desky pak označují místa, kde spočívají tři lidská srdce.

Jedno patří Maximinovi, druhé jeho ochránci a příteli, hraběti jménem Narciso de Penalver, třetí biskupovi Philibertu de Bruillardovi, který pastýřským listem potvrdil pravost zjevení v La Salette…

kazatelna v kostele