Antické město Ostia Antica potkal stejný osud jako Pompeje, také zůstalo po staletí skryto. Jen s tím rozdílem, že příčinou nebyl výbuch sopky, ale jiný živel – voda. Katastrofální záplavy, které přišly v roce 1557, ho totiž zcela pohřbily a časem se na jeho existenci zapomnělo.

Přitom sloužilo k zásobování Říma (od něj je vzdáleno asi 25 km, lze se tam snadno dostat vlakem), protože Tibera je mělká a těžké lodě se dál nedostaly. V éře největšího rozkvětu šlo o jeden z nejdůležitějších přístavů v zemi a žilo v něm až sto tisíc obyvatel. Byly tu lázně, divadlo, chrámy i honosné vily obchodníků…

město Ostia Antica

Neptunovy lázně okouzlí mozaikami

Archeologové ho objevili v devatenáctém století a zahájili vykopávky. Kupodivu se na nich nejintenzivněji pracovalo v období fašismu (mezi lety 1938 – 1942) a probíhají až do současnosti. Zatím bylo odkryto kolem stovky budov různé velikosti i významu.

ruiny města Ostia Antica

Veřejné záchodky tak kontrastují s nádherným, zachovalým divadlem pro 4 000 lidí, chrámy a honosnými Neptunovými lázněmi s četnými mozaikami.

Neptunovy lázně

Ty znázorňují římského boha moře, jak řídí čtyřspřeží koní, výjev doplňují mořské nymfy a vodní tvorové.

mozaika

Ostia Antica (mapa) byla dobře opevněná, měla tři vstupní brány, které se jako obvykle křížily ve středu města, kde se nacházelo hlavní náměstí Forum.

Pohřebiště tvoří výklenky i obelisky

Z měšťanských staveb se zachovala Casa di Diana, třípatrový dům, kde je na freskách a kašně zobrazena bohyně lovu, po které má jméno, v jeho přízemí jsou obchody.

Za hradbami, podle římské tradice, je staré pohřebiště, kde se dá sledovat měnící se „móda“ v tomto oboru, nejstarší pohřby se datují až do 2. století př. n. l.

jedna ze soch ve městě Ostia Antica

Jsou tu obelisky bohatých obyvatel i výklenky pro ukládání terakotových uren s popelem zemřelých. Kremace totiž byla dlouho běžná, sarkofágy a honosné hrobky se začaly používat až dlouho poté, jde o jednu z nejzachovalejších nekropolí v Itálii.

chodník ve městě Ostia Antica

Součástí města Ostia Antica je také Thermopolium

Chloubou města Ostia Antica je zmíněné divadlo. Vzniklo za vlády slavného císaře Augusta, bylo několikrát rekonstruované a rozšířené.

divadlo ve městě Ostia Antica

Z chrámu Capitolium (podle pahorku v Římě), postaveného v roce 120 Hadriánem, můžeme dnes bohužel obdivovat pouze schody…

divadlo ve městě Ostia Antica

Naopak velmi zachovalé je Thermopolium, budova, která sloužila jako hostinec, asi nejkrásnější v celém komplexu, s lokálem pro hosty a kuchyní, kde je stále malá pec.

Thermopolium

Je tu i zapuštěný džbán, sloužící k uchování oleje, zbytky amfor, zakopaných v zemi, na stěnách jsou patrné malby s různými motivy. Vzadu na dvoře pak najdeme fontánu se stoly a lavicemi k venkovnímu posezení.

Zajímavé jsou i obrovské sklady, kde se uchovával náklad z lodí, než byl převezen do Říma, a zbytky nádrže se sochou, na níž je ochránkyně městských vod Minerva

socha Minervy