Starobylé francouzské město Arles bylo sice založeno Galy v místě ligurského sídla Theline, ale o jeho největší rozvoj a rozkvět se zasloužil až slavný Julius Caesar.

Po vítězství nad Pompeiem odhalil geniální vojevůdce strategicky výhodnou polohu, tu nejlépe vystihuje tehdejší název Arelate – město v bažinách. Díky umístění na Rhôně se stalo jednou z hlavních obchodních cest ve Středomoří a spojkou s východní Galií. Navíc bylo přímo napojeno na kanál Fosses Mariennes. Ten umožňoval bezproblémové obeplutí rizikového úseku v ústí řeky, kde lodím hrozilo ztroskotání, a vedl až k moři.

město Arles

V antickém amfiteátru se konají festivaly

Arles (mapa) je výjimečné i v tom, že ačkoli v něm žije přes padesát tisíc obyvatel a ani rozloha 759 km2 není z nejmenších, katastrálně má statut obce (pochopitelně největší ve Francii). Patří k němu totiž i většina neobydleného kraje Camargue.

město Arles

Pro nás je zajímavé, že se zde 4. června 1365 nechal korunovat Karel IV. Pokud jde o památky, pocházejí z různých dob, z antiky je nejvýznamnější kolosální amfiteátr.

amfiteátr v Arles

Nechal ho postavit zřejmě sám „božský“ Julius. Jak bylo jeho zvykem, musel každý při pohledu na něj vidět moc Říma a císaře, takže má rozměry 140 x 103 m a kapacitu 25 tisíc diváků. Dodnes slouží původnímu účelu, koná se tu řada různých festivalů.

amfiteátr během festivalu

Vrak lodi ukrýval umělecká díla

Z antiky je v Arles i divadlo z doby kolem roku 25 př. n. l. pro 16 tisíc lidí, lázně či akvadukt. Jinak se s  památkou na tohoto výjimečného vládce setkáme i v místním muzeu.

antické divadlo v Arles

Tam je totiž velice zachovalý portrét jeho hlavy v životní velikosti, objevený ve vraku lodi v korytě Rhôny nedaleko města. V něm se skrývaly i další zajímavé nálezy, takže od té doby dno řeky zkoumají hledači pokladů, ale na nic výjimečného nenarazili.

Z antické éry se zachovaly ještě zbytky náměstí (Fóra), které nesmělo scházet v žádném městě. Na okraji města leží staré pohřebiště – Les Alyscamps (neboli Elysejská pole).

město Arles

Tam našli věčný klid i mnozí křesťané. Jejich potomci ve dvanáctém století postavili klášter s kostelem svatého Trofima, místního patrona. Jde o jednu z nejkrásnějších ukázek kamenické práce v celém kraji Provence.

bazilika svatého Trofima

V Arles tvořil světoznámý malíř

Arles si později oblíbil i další císař, Konstantin Veliký, ten z něj udělal hlavní město Galie. Časem bylo sídlem arcibiskupa, takže jsou tady i církevní památky z té doby. Třeba jeho palác s fasádou z roku 1786, kostely Notre-Dame-de-la-Major, Saint Honorat, svatého Blažeje či kaple svaté Anny.

náměstí v Arles

Arles proslavil mnohem později i malíř Vincent van Gogh, který tu pobýval. Teda spíše památka na něj, on sám umřel chudý a neznámý.

Most Langlois, který svým obrazem celosvětově proslavil, už bohužel nestojí, přesto sem každý rok jezdí davy příznivců ve své době nepochopeného génia impresionismu.

amfiteátr ve městě Arles