Castel del Monte, jeden z nejpozoruhodnějších i nejzáhadnějších hradů středověku, leží, či spíš se vypíná do dálky na jihu Itálie, v mírně zvlněné rovině, asi 50 km od Bari, metropole regionu Apulie.

Zakladatelem byl Fridrich II. (1194 – 1250), římský císař, německý, jeruzalémský a sicilský král. Byl i kontroverzní postavou, jedněmi z prvních (nedobrovolných) obyvatel se prý stali jeho vnuci. Strávili tu desetiletí v okovech kvůli prohrané bitvě, ovšem mohl je uvěznit i Karel I. z Anjou. Za zpupnost – Fridrich II. se považoval na zemi tím, čím Bůh na nebi – ho církev párkrát exkomunikovala. My si na něj ale stěžovat nemůžeme, dal Přemyslovi I. Zlatou bulu sicilskou a tím i hodnost krále.

hrad Castel del Monte

Skoro všechno je tady osmkrát

Architekta hradu Castel del Monte fascinovalo číslo osm. Má přesně tolik velkých zdí, věží, půdorys také tvoří osmiúhelník. Do krajiny se lze dívat z osmi oken, která se nacházejí ve stejném počtu místností. Tolik stěn má velký dvůr uprostřed stavby, jeho ozdobou je totožný počet gotických oblouků…

Traduje se, že na to přišel sám Fridrich II., který prý toto číslo považoval za magické i osudové. I v tom bychom mu mohli dát za pravdu, stačí vzpomenout na roky 1848, 1918, 1948, 1968…

číslo osm je hlavním motivem

Jednalo se o sakrální stavbu?

Stejně záhadná je jeho funkce. Pro strategické či vojenské účely, což byl hlavní účel hradů, se Castel del Monte absolutně nehodil. Nic nestřežil, neměl pevnostní příkop ani jiné obranné prvky. Schodiště jsou netradičně levotočivá, což by místo obránců zvýhodňovalo útočníky držící meč v pravé ruce.

Není tady ani kuchyně či spižírny nutné k pobytu. Castel del Monte navíc nemá reprezentativní sál na slavnosti a přijímání návštěv, pravidelnou součást všech královských sídel, Fridrichových obzvláště. To vylučuje, že mohl být využíván pro státnické účely.

interiér hradu

Nešlo o jakýsi středověký Karlštejn, určený pro panovníkovo rozjímání (mimochodem zemřel rok po dokončení) či únik od života na dvoře? Anebo byl hned od začátku stavěný jako sakrální či mystická budova?

Mohl existovat tajný rytířský řád, jehož byl Fridrich II. hlavou a pro který – a jeho rituály – nechal vystavět honosnou a osamoceně stojící stavbu, zřetelně viditelnou už z velké dálky? Nevíme.

Inspirací byl nejspíš Skalní dóm

Divné je, že v horním patře se nachází místnost, určená sokolnictví, přitom v širokém okolí nebyl lovecký revír. Mnichovský historik Rolf Legner soudí, že Castel del Monte v Itálii mohl být chrámem Spravedlnosti, inspirovaný Skalním dómem v Jeruzalémě, duchovním místem tří náboženství.

Podle jiné teorie souvisí s astrologií. Oknem nad portálem při rovnodennosti (dvakrát v roce) dopadá sluneční paprsek na nádvoří, přesně na místo, kde se kdysi nacházel záhadný reliéf ženy.

hrad Castel del Monte

Castel del Monte fascinuje architekty

V každém případě je návštěva hradu Castel del Monte (mapa) zážitkem pro architekty, žádný podobný jinde nenajdou. Toho si byli dobře vědomi i filmaři, kteří si z něj udělali „kulisy“ při zfilmování bestselleru Umberta Eca Jméno růže se Seanem Connerym a Christianem Slaterem v hlavních rolích. Pro klášterní intriky a vraždy by asi těžko našli lepší místo.

Nejasnosti o účelu stavby a majestátní vzezření Castel del Monte, hrdě trůnícího 540 metrů nad mořem, přitahují pochopitelně tisíce turistů. Mnozí si sem udělají výlet z pláží v okolí Bari

hrad Castel del Monte