Rybářské městečko Súr, které leží na severovýchodě Ománu, je dějepiscům známé již ze 6. století našeho letopočtu jako centrum obchodu mezi Ománem a východním pobřežím Afriky, později i s Indií. A jak se traduje, právě odtud podnikl legendární námořník Sindibád svých sedm heroických výprav.

město Súr v Ománu

Dodnes tu přežívá výroba tradičních arabských lodí

Ve městě Súr najdete malé námořní muzeum s expozicemi lodního průmyslu a života lidí u pobřeží. Ale to je nic proti tomu, co můžete na vlastní oči sledovat na zdejší pláži. K té vás přivábí skřípot pil, údery seker a kladiv.

To místní tesaři pracují bez veškerých moderních vymožeností na opravách a stavbě dřevěných lodí nazývaných dhau (nebo také dhow), kterým však sami přezdívají safeena. Překvapivé je, že nepoužívají a také vůbec nepotřebují žádný konstrukční nákres.

plachetnice dhau

Tajemství zná ve městě Súr jen pár vyvolených

Lodě dhau mají obvykle jeden stěžeň a trojúhelníkovou plachtu, ale mohou mít i více stěžňů a plachet. Jejich obsluhu pak zajišťuje 12- až 30členná posádka. Postup a zásady výroby plachetnic se ve městě Súr (mapa) po staletí předávají pouze ústně, přecházejí zkrátka z jedné tesařské generace na druhou.

Životnost těchto rychlých a lehkých lodí, na nichž se nejčastěji převážely datle a ryby, se pohybuje od 50 do 100 let. Údajně se kdysi staly inspirací i pro benátské stavitele lodí.

město Súr