Kypr je ostrov opředený řadou bájí a legend, pojících se zejména k bohyni krásy a lásky – Afroditě. Po ní jsou zde pojmenována nádherná místa, jež jí byla zasvěcena, případně s ní mají mít něco společného. A tak tu dodnes stojí Afroditiny lázně, můžete se projít po Afroditiných stezkách, spatřit Afroditinu skálu… Nechybí zde ani nádherná Afroditina pláž.

Oficiální název zní Petra tou Romiou

Zátoka Petra tou Romiou (mapa) s nejkrásnější pláží ostrova se nachází v jihozápadní části Kypru, nedaleko města Pafos. Její název by se dal přeložit jako Římanova skála, často se ale také uvádí chybný překlad – Řekova skála. Každopádně její dominantou jsou dvě skály, větší z nich – a viditelně tmavší barvy – má být Afroditina.

Neoficiálně se místu odedávna říká Afroditina pláž. Jméno této bohyně je odvozeno od řeckého slova „afros“, které se překládá jako „pěna“. Afrodita se tady údajně zrodila z bílé mořské pěny, oplodněné mužstvím boha nebes Úrana, jež ocelovým srpem usekl a na tomto místě – v zátoce Petra tou Romiou – vhodil do moře jeho syn, bůh Kronos.

Petra tou Romiou neboli Afroditina pláž

Místo věčného mládí našly smrt

Afroditina pláž, tvořená oblázky všech barev, je skvělým místem pro koupání či piknik, lze tu pozorovat západ slunce. Již zmiňovaná Afroditina skála podle legendy prý může člověku zajistit věčné mládí a krásu. Musí se však sedmkrát obeplout (někdy se uvádí, že dokonce desetkrát). Vzhledem k tomu, že v oblasti jsou nebezpečné spodní proudy, stála tato povídačka život už několik žen.

Turistům se nedoporučuje, aby zkoušeli, co je na ní pravdy. A zřejmě z důvodu, aby nedocházelo k dalším utonutím, začala se tu šířit pověst jiná. Když se tady v mořské vodě vykoupáte, údajně omládnete o deset let. I ten, kdo si tu na pláži v moři smočí jen nohy, omládne o rok.

Petra tou Romiou

Afroditina pláž přitahuje také hledače lásky

Pokud sem v budoucnu zavítáte, zjistíte, že Afroditina pláž přitahuje větší množství lidí, kteří se tu zdánlivě bezcílně toulají se zrakem upřeným na zem. Kdepak, nic neztratili a ani nehledají mušličky na památku. Snaží se objevit kámen ve tvaru srdce. Pokud tady totiž takový najdou, prý také zaručeně brzy narazí na svou osudovou lásku.

A zatímco nezadaným stačí kámen najít a pak už jen čekat, kdy se ten pravý/pravá objeví, zadaní jedinci to mají složitější. Takový kamínek jim může sice zajistit, že jim láska vydrží, musí si ho ale následující noc vložit pod polštář a o jejich partnerovi se jim musí navíc také zdát. Jinak kouzlo nefunguje.

Petra tou Romiou neboli Afroditina pláž