Pokud bychom měli hledat nejzáhadnější starověkou civilizaci, volba by zcela jistě padla na Etrusky. Už způsob vlády byl ojedinělý – netvořili jednotný stát, ale řadu městských, spojených do konfederace. Nejdřív jim vládl volený král, pak moc postupně přešla na šlechtu.

Buď vojenskou, nebo kněžskou, většinu obyvatel přitom představovali její poddaní. Otrokářství, jinde běžné, se omezovalo jen na válečné zajatce, pracující v dolech na železo, cín a měď.

socha

Bažiny proměnili na pole

Symbol vlády sestával ze svazků prutů se sekerami, tógy s purpurovým lemováním, žezla a trůnu. Etruskové byli skvělí zemědělci, odvodněním zvládli udělat z bažin úrodnou půdu.

Jak již bylo řečeno, uměli těžit kovy, zpracovávat je, vynikali i jako zdatní námořníci, nakonec dost dlouho konkurovali flotilám Řeků.

Velkou zvláštností v tehdejším světě bylo – více než rovnoprávné – postavení žen, jak v rodině (děti dostávaly jméno po otci i matce), tak ve společnosti.

freska

Claudiovo dílo bylo nejspíš zničeno

Města, obehnaná hradbami, měla dlouhé, rovné ulice, rozdělené do čtvrtí. Mimo to, že Etruskové výrazně předběhli svou dobu, víme o nich, bohužel, zoufale málo.

Nepodnikali výbojné války, nová území a kolonie zakládali pomocí diplomacie. Jejich kultura byla tvůrčí, nenásilná, což asi iritovalo militantní Římskou říši.

město Vulci

Té bohužel nedalo tolik práce jejich území obsadit a obyvatele asimilovat. Zvyky i tradice tak zmizely, stejně jako rozsáhlé dílo, co o nich později sepsal císař Claudius.

Mělo dvacet svazků, bohužel se po jeho smrti beze stopy ztratilo. Asi bylo zničeno, namyšlení Římané těžce nesli, když je někdo převyšoval, což se Etrusků jistě týkalo.

vykopávky ve Vulci

Krypta ve Vulci ukrývala nejen keramiku

Takže když archeologové objevili ruiny bývalého etruského města Vulci (mapa), severně od Říma, zajásali. Velký význam mělo, že zaniklo přirozeně, lidé z něj prostě odešli.

Tím, že nebylo zničeno při boji, se vše zachovalo. V nekropoli Osteria bylo odkryto několik podivuhodných pohřebních komplexů – hrobka Slunce, Měsíce či sfingy.

město Vulci

Pochází ze sedmého století před Kristem. Významným objevem ve Vulci byla krypta, v níž se nacházely tři samostatné pohřební komory.

Jednu zloději vyplenili, zbývající byly plné keramických nádob, zbytků vozového kola, koňského postroje z bronzu a jiných artefaktů. Ale největší překvapení čekalo na zemi.

město Vulci

Stříbrné ruce si prohlédnete v Římě

Pod hromadou harampádí ve Vulci ležely dvě stříbrné ruce se zlacenými nehty a prsty, šlo o součást dřevěné pohřební figuríny představující zemřelého a střežící jeho duši.

stříbrné ruce

Ty byly výsadou aristokratů, ale tato patřila ženě, což svědčí o jejich rovnocenném postavení s muži. Poblíž se našly jantarové a kostěné korálky, asi součást náhrdelníku. Ruce byly kompletně zrestaurovány a jsou vystaveny v Národním etruském muzeu v Římě (mapa). Tam, pro změnu v Museo Torlonia (mapa), najdeme i nalezenou freskovou výzdobu.