Socha Svobody je jediná ze všech, která není jen symbolem města, ale celé země. Bez ní si Ameriku nikdo nedokáže představit a není člověk, který by ji neznal.

Pro komunisty byla ztělesněním imperialismu a zla, asi je iritoval dovětek názvu sochy – Liberty Enlightening the World neboli Svoboda přinášející světlo světu.

Podílel se na ní konstruktér Eiffelovky

Za svůj vznik vděčí socha Svobody (Statue of Liberty) myšlence francouzského historika Édouarda Lefèbvra de Laboulaye, který chtěl dát Spojeným státům americkým nějaký významný dar u příležitosti vyhlášení nezávislosti.

Nápadu se ujal mladý alsaský sochař Frédéric Auguste Bartholdi. Snil o tom, že vytvoří sochu stejně významnou, jako byl kdysi Rhódský kolos, a vydal se do USA sondovat situaci a vybrat vhodné místo.

Elánem „nakazil“ Gustava Eiffela, který měl za sebou fenomenální úspěch věže v Paříži, aby vymyslel nosnou konstrukci a pomohl mu i s celkovým vzhledem.

Komu je vlastně socha Svobody podobná?

První model z hlíny byl o výšce člověka, druhý třímetrový, třetí 4x menší než skutečnost. Teprve čtvrtý, poslední, začali vyrábět ve skutečné velikosti a odlévat z bronzu.

Hlavu a tvář dokončili až nakonec, inspirací i modelem se stala Eugenie Boyerová, vdova po výrobci šicích strojů Singerovi. Podle jiné verze byla tvář sochy vytvořena podle tváře Bartholdiho matky.

socha Svobody

Už předem tvůrci počítali s vysokým podstavcem. Ten měl umocnit monumentální vzhled, měří o metr víc než socha (47 m). Ta váží 225 tun, obvod má 10,6 m. Ruka s pochodní měří 12,8 m (ukazováček 2,4 m), ústa jsou široká 91 cm.

V levačce svírá socha Svobody desky připomínající Deklaraci nezávislosti, je na nich nápis JULY IV MDCCLXXVI (4. července 1776, což byl den jejího vyhlášení).

Cesta na Liberty Island se krapet protáhla

Američané se k soše nejdřív stavěli vlažně, poté, co se dozvěděli, že na ni budou muset přispět. Nicméně po finálních úpravách byla 4. července 1884 v Paříži slavnostně předána velvyslanci USA.

Pochopitelně jen symbolicky. Před přepravou za moře, k níž došlo až v červnu 1885 (mezitím se v USA hekticky sháněly chybějící peníze na dokončení podstavce), musela být socha Svobody rozložena na části a ty se pak v newyorském přístavu několik dlouhých měsíců sestavovaly, než putovaly na tzv. Liberty Island.

Ostrov vybral sám Bartholdi a zvolil dobře. Nakonec ho od odhalení, které se konalo 28. října 1886 za hřmění 500 děl, zvonění zvonů a mohutného potlesku, navštívilo už přes 50 milionů lidí.

Pro sochu je typická koruna se sedmi paprsky. Ty znázorňují svobodu pro lidi všech kontinentů i počet moří, co Severní Ameriku omývají, a lesknoucí se měděný plášť. Tvoří ho více než 300 desek, 2,4 mm silných.

ostrov Liberty Island

Výlet zabere nejméně tři hodiny

Zájem o návštěvu je tak vysoký, že se vstupenky (stojí 21 USD) rezervují až tři měsíce dopředu! Trajekt na ostrov Liberty Island (mapa) vyplouvá z Battery Parku (mapa) na Manhattanu od 8:30 ráno, poslední se vrací v 17:00.

Vzhledem k vysoké návštěvnosti je třeba vyhradit si na výlet nejméně tři hodiny. Socha Svobody, jež byla v roce 1984 zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, je přístupná celoročně s výjimkou 25. prosince.